دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطلاعات، گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه

2 پژوهشکده مدیریت بحران، دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطلاعات، گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه UTM

4 گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر دانشگاه UTM

چکیده

انسان همواره با بلایا و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت رو به رو بوده است. هر چند اجتناب از بحران ممکن نیست اما با طراحی مناسب می‌توان از صدمات این بحران‌ها کاست. تشکیل تیم مدیریت بحران از مهم‌ترین مسائل مطرح در مدیریت بحران است. این مقاله قصد دارد روشی جهت تشکیل تیم مدیریت بحران، پیش از وقوع بحران ارائه دهد که در آن اعضای تیم بر اساس سطح مهارت‌ و توانایی‌شان انتخاب شوند. این روش به سازمان با دید شبکه‌ی اجتماعی متشکل از کارمندان می‌نگرد و تلاش می‌کند نقشه‌ی منابع دانش موجود در سازمان را با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی استخراج کند. به منظور نشان دادن کاربرد، این روش در محیط دانشگاه صنعتی مالزی بر روی جامعه‌ی نمونه اعمال شد. نقشه‌ی دانش حاصل از این روش علاوه بر تیم‌های بحران، می‌تواند به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در انتخاب اعضای تیم‌های مدیریت پروژه نیز به کار رود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Resource Map for Crisis Management Team Assembling, a Combination of SNA and AHP Approaches

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Zibarzani 1
  • Mohammad Ali Nekooie 2
  • Ebrahim Esmaili 3
  • Mohammad Zeidi Abd Rozan 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Computer Information System, Faculty of Computer, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Bahru, Malaysia; Email: zibarzani@gmail.com

2 Assist. Prof., Faculty of Emergency Management, Malekashtar University of Technology (MUT), Tehran, Iran.

3 Ph.D. Candidate, Department of Computer Information System, Faculty of Computer, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Bahru, Malaysia.

4 Senior lecturer, Department of Computer Information System, Faculty of Computer, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Bahru, Malaysia.

چکیده [English]

Human beings are increasingly in danger of disasters, whether natural or man-made. Although these situations are not preventable, with a proper planning, the disaster can be controlled, and the damage can be reduced. One of the main issues in disaster management planning is the development of the response team. The aim of this paper is to introduce an approach that helps organizations develop a response team prior to disaster happen. In the proposed approach, the organization was viewed from a social network point of view. Analytic Hierarchy Process was employed and applied to the knowledge resource map. In order to illustrate the application of this approach it was applied to the Universiti Teknologi Malaysia on a random selected sample of population. In addition to disaster response team building, these maps can help managers in project management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Knowledge Map
  • Social Network Analysis
  • analytic hierarchy process