دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 5-99 

مقاله علمی - پژوهشی

تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 5-19

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی


ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع

صفحه 47-55

فرشید عوض آبادیان؛ علی جمشیدی؛ آرمان رضایتی؛ رسول مهدی‌زاده


ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان

صفحه 79-87

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ اسماعیل قجر؛ مهدی غلامعلی فرد