بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان.

2 گروه مدیریت محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان.

چکیده

تجربه‌ی حوادث ناگوار در مجتمع‌های صنعتی و به‌ وجود آمدن مشکلات فراوان موجب گردید تا یک نظام مدیریت و فرماندهی استاندارد برای رفع مشکلات موجود و مدیریت بهتر بحران فراهم شود. ترسیم و تبیین ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در شرکت‌های نفتی، همچون منطقه‌ی عملیاتی نفت چشمه‌خوش، می‌تواند کمک شایانی به کاهش تلفات مالی و جانی ناشی از بروز حوادث داشته باشد. یک مرکز وقتی می‌تواند عملکرد مناسبی در مدیریت بحران داشته باشد که ساختار و ارتباطات سازمانی آن به صورت بهینه و صحیح تعریف شده باشد. به همین منظور، این پژوهش با روش میدانی و با ابزار گردآوری از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه صورت گرفته است و مخاطبان آن کارکنان نفت چشمه‌خوش هستند. بر اساس آزمون فرضیه‌ها مناطق مستعد بحران در منطقه‌ی نفت چشمه‌خوش شامل بخش پساب واحد نمک‌زدایی، تفکیک‌گرها، مخازن ذخیره‌ی نفت و گودال آب و نفت واحد بهره‌برداری است و این در حالی است که آموزش‌های کافی در زمینه‌ی مدیریت بحران به کارکنان داده نشده است. مهم‌ترین عناصر در ساختار سازمانی مرکز شامل جانمایی مناسب، دسترسی مناسب، منابع انسانی و تجهیزات است و مناسب‌ترین افراد برای حضور در مرکز، ریاست منطقه، رؤسای واحدها و یا جانشینان و کارشناسان HSE هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modeling of Organizational Structures for Emergency Operation Center (EOC) in Industrial plant

نویسندگان [English]

  • Qumars Naseri 1
  • Saeed Givechi 2
  • Mahnaz Nasrabadi 2
1 M.Sc. Student in HSE, Faculty of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Sistan Baloochestan, Zahedan, Iran.
2 Assist. Prof., Faculty of environment, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Experiences of disastrous accidents in industrial complexes have led researchers to create a standardized management system in order to tackle such problems for better crisis management. Explaining the organizational patterns in emergency operation centers inside oil companies such as oil operational field of Cheshme Khosh could contribute the reduction of financial and life loss due to possible accidents in the future. If structure and organizational communication of Emergency Operation Center are defined correctly, it can perform perfectly in crisis management. Therefore, this research was conducted by field method, and its data collection tools were interviews and questionnaire survey, and its population included the employees of Cheshme Khosh oil operational field. According to hypotheses' analysis critical spots in Cheshme Khosh region include the slop section of desalinization unit, separators, oil storage sinks, and oil and water pit. Sufficient instruction about crisis management is not provided to the employees. The most important elements in organizational pattern of the emergency operation center are suitable arrangement, suitable access, human resources and equipment. Moreover, the most suitable persons for the regional management center are the unit managers and HSE experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Organizational Structure
  • Emergency operation center (EOC)
  • Industrial plant
  • Cheshme Khosh operational field