دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ، گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد

3 استاد گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه یزد

4 استاد، گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه یزد

چکیده

مشکل اصلی در بحران زلزله، امداد رسانی به آسیب دیدگان نهایی و با دقت و سرعت مناسب است. درمدل های لجستیکی ساده ، به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، حجم زیادی از کالاها و خدمات که وارد منطقه زلزله زده شده اند به آسیب دیدگان واقعی نمی رسد . در یک رخداد زلزله ممکن است همه محدودیت های فنی مثل مسیریابی، موجودی انبار و حمل و نقل به راحتی تحت تاثیر محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرند و در نهایت باعث ناکارآمدی مدل شوند. بنابراین نوآوری به کاررفته در این تحقیق، به کارگیری مدل سازی سیستم دینامیک و در نظر گرفتن محدودیتهای اجتماعی وامنیتی و فرهنگی در مدل نهایی می باشد. دراین پژوهش با استفاده از یک رویکرد جدید ( با استفاده از تکنیک های سیستم های دینامیکی) یک مدل امداد بشر دوستانه معرفی شده است. لازم به ذکر است که فایده به کارگیری این روش در مدل سازی لجستیک امداد در این است که می توانیم مدل را به سمت واقعی شدن هدایت کنیم در حالیکه در روش های بهینه سازی ، به دلیل پیچیدگی ها و حجم زیاد مدل ، کمتر به این عوامل پرداخته می شود.در مدل پیشنهادی این تحقیق، با ایجاد حلقه های بازخوردی ، مدل ایجاد شده و در نهایت سناریوهای مختلف بررسی شده است. نتایح نشان داد که استفاده همزمان از راهکارهای کاهش خطرات قبل، حین و بعد از فاجعه و بهبود مقادیر وضعیت امنیت و حفاظت فیزیکی ، مدل لجستیک را یه صورت بهینه ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

System dynamics modeling of relief logistics

نویسندگان [English]

  • Yahia Zare Mehrjerdi 1
  • shahram karimi 2
  • MOHAMMAD SALEH OWLIA 3
  • AHMAD SADEGHEIH 4

1 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering,

2 PhD students in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Yazd University

3 Professor, Department Of Industrial Engineering , Faculty Of Industrial Engineering. Yazd University

4 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Yazd University

چکیده [English]

the main problem in the earthquake crisis is to provide relief to the final victims with proper accuracy and speed. In simple logistics models, due to the lack of social, cultural and security dimensions, large volumes of goods and services that have entered the earthquake area do not reach the real victims. In this research, a humanitarian aid model is introduced using a new approach (using dynamic systems techniques). It should be noted that the advantage of using this method in relief logistics modeling is that we can include limitations such as the impact of security and social problems in the final model and lead the model to become more realistic. Then the model is created by creating feedback loops and finally different scenarios are created and investigated .In the proposed model of this researchThe results showed that the simultaneous use of risk reduction strategies before, during and after the disaster and the improvement of security and physical protection values create an optimal logistics situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Supply Chain
  • Crisis
  • Relief Humanitarian
  • Dynamic System