مدل مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت صنعتی

چکیده

امروزه مدیریت ریسک به عنوان ابزاری جهت کاهش و کنترل ریسک در کسب و کارها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این پژوهش با به کارگیری مدیریت دانش برای بالا بردن مزیت رقابتی کسب و کارها و ادغام فرایندهای مدیریت دانش در فرایندهای مدیریت ریسک به دنبال مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش با هدف مدیریت بهتر ریسک‌های احتمالی بوده‌ایم و در نهایت چارچوبی مفهومی برای آن معرفی و پیشنهاد شده ‌است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی انجام شده‌است. در مرحله اول با مطالعات نظری و اجماع نظر خبرگان (تکنیک دلفی) شاخص‌های لازم برای متغیرهای فرایندهای مدیریت دانش و مدیریت ریسک تعیین شده است و در مرحله دوم پیمایش مقطعی با توزیع پرسشنامه طراحی شده مطابق شاخص های فوق ، در بین مدیران 376 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS3 به تبیین ابعاد و ارتباطات مؤلفه‌های مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش پرداخته شده‌است و در نهایت مدل مفهومی برای آن معرفی شده‌است و بر مبنای آن دریافتیم که مدیریت ریسک در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزانی که فرآیند های مدیریت دانش در آنها عملیاتی شده، مطابق مدل مفهومی پژوهش به شکل بهتری انجام می پذیرد و در کاهش و کنترل ریسک های شناسایی شده و احتمالی موثرتر عمل خواهد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management -Based Risk Management for Information & Communication Technology Companies

نویسندگان [English]

 • mohammad taghi taghavifard
 • mehrdad khodaverdian
 • iman raeesi vanani
allameh tabatabai university faculty of management ,industrial management department
چکیده [English]

Nowadays, the risk management has turned to be an important tool in order to control and reduce the business risk. In this study, by using knowledge management to increase the competitive advantage of businesses and integrating knowledge management processes in risk management processes, we have sought risk management based on knowledge management with the aim of better management of potential risks and finally introduced a theoretical framework for it. This article is an applied research which has done in a mixed quantitative-qualitative method. First the required indicators for knowledge management and risk management processes have been identified by literature review, content analysis and Delphi method. Then a survey has been completed via a designed questionnaire, which answered by 376 managers from certified information and communication technology companies belonging to Iranian ICT Guild Organization By structural equation modeling method and smart pls3 software. Explaining factors of risk management based on knowledge management, and their inter-relationship has been asked. Finally a theoretical framework which reveals the greater index of relation between knowledge evaluation, knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge reposition, knowledge creation and knowledge application with risk management has been proposed

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge management
 • knowledge
 • risk management
 • risk
 • Knowledge Management -Based Risk Management
 • Neef, D. (2005), ‘‘Managing corporate risk through better knowledge management’’, The Learning Organization, Vol. 12 No. 2, pp. 112-24.
 • Irani, Z., A. M. Sharif, T. Papadopoulos, and P. E. D. Love. (2017). “Social Media and Web 2.0 for Knowledge Sharing in Product Design.” Production Planning and Control 28 (13): 1047–1065. Doi: 10.1080/ 09537287.2017.1329955.
 • Aven, Terje (2010).Misconceptions of Risk, Hardcover – January 1, 1815.
 • Bettiol, M. (Ed), Di Maria, E. (Ed), Micelli, S. (Ed) (2020), Knowledge Management and Industry 4.0, Springer.
 • Schwalbe, K. H., Heerens, J., & Landes, J. D. (2007). Classical fracture mechanics methods (No. GKSS--2007-14). GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany).
 • Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2004). A formal knowledge management ontology: conduct, activities, resources, and influences. Journal of American Society for Information Science and Technology, 55(7), 593–612.
 • اپل، هلس؛ دابلیو، کلاید (1392)، مرجع کامل مدیریت دانش، مترجم: سید جلال موسوی، تهران: پارسیا.
 • Karadsheh, L., Mansour, E., AlHawari, S., Azar, G., & El-Bathy, N. (2009). A theoretical framework for knowledge management process: towards improving knowledge performance. Journal of Communications of the IBIMA, 7, 67–79.
 • Nehari-Talet, A., Alhawari, S., & Alryalat, H. (2010). The effect knowledge process on customer knowledge expansion. The International Journal of Knowledge Culture and Change Management, 10(2), 181–200.
 • Alhawari, Samar; Karadsheh, Louay; Nehary Talet, Amine; Mansour,Ebrahim (2012). Knowledge-Based Risk Management framework for Information Technology Progect. International Journal of Information Management: 50-65.
 • گروت، لیندا و دیوید وانگ (1388)، روش پژوهش در معماری، چاپ سوم، ترجمه دکتر علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 • بازرگان هرندی، عباس (1399)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار، تهران.
 • Adams, M. E., & Kahn, K. B. (2000). Data, information, and knowledge networks: Implications for marketing intelligence. In American Marketing Association. Conference Proceedings (Vol. 11, p. 314). American Marketing Association.
 • Fred, A. (Ed), Salgado, A. (Ed), Aveiro, D. (Ed), Dietz, J. (Ed), Bernardino, J. (Ed), Filipe, J. (Ed) (2020), Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Springer.
 • Alavi, M. & Leidner, D. E. (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, 1(10):107-136.
 • K (2005), Knowledge management in theory and practice Blsevies, Butterwoth Heinemann.
 • Young, M. (2010). The future of education in a knowledge society: The radical case for a subject-based curriculum. Journal of the Pacific Circle Consortium for Education, 22(1), 21-32.
 • Darvishi, D., & Darvishi, H. (2019). Assessing the effectiveness of knowledge management using Analytic Network Process, International Journal of Applied Operational Research, Vol. 9, No. 1, pp. 31-40.
 • رضازاده مهریزی، محمد حسین؛ باقرزاده نیری، مهدی؛ محمدعلی خلج، محمدرضا؛ پیردال، محمد؛ قاصدی، محمد اسماعیل (1389)، ابزارهای مدیریت دانش، ویراستار: پیمان اخوان، مؤسسه فرهنگی و هنری پردازش هوشمند علائم، تهران.
 • Guide, P.M.B.O.K. (2004) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Vol. 3.
 • ISO Guide 34 (2009) General requirements for the competence of reference material producers. ISO, Geneva.
 • Mees, W. (2007). Risk management in coalition networks. In Third international symposium on information assurance and security (pp. 329–336).
 • Stoneburner, G., Goguen, A., & Feringa, A. (2002). Risk management guide for information technology systems. Nist special publication, 800(30), 800-30.
 • Kayis, B., Zhou, M., Savci, S., Khoo, Y. B., Ahmed, A., Kusumo, R., & Rispler, A. (2007). IRMAS–development of a risk management tool for collaborative multi‐site, multi‐partner new product development projects. Journal of Manufacturing Technology Management.
 • Kunreuther, H. (2002). Risk analysis and risk management in an uncertain world 1. Risk Analysis: An International Journal, 22(4), 655-664.
 • Baker, S., Ponniah, D., & Smith, S. (1999). Risk response techniques employed currently for major projects. Construction Management & Economics, 17(2), 205-213.
 • Almurad Chowdhury et al., Dec )2010( , Software Risk Management : Important andpractices , Computing and Researchers` conference , University of Huddersfield.
 • El-Sayegh, S. M. (2008). Risk assessment and allocation in the UAE construction industry. International journal of project management, 26(4), 431-438.
 • شول، عباس و فتحی‌زاده، علیرضا (1388)، ارزیابی ریسک و عدم اطمینان در پروژه‌های سدسازی ایران با استفاده از روش AHP، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران،https://civilica.com/doc/73992
 • راعی، رضا؛ سعیدی، علی (1392)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران‌: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت‌): دانشگاه تهران‌، چاپ هشتم.
 • Singh Sandhawalia, Birinder & Dalcher, Darren. (2014). Developing Knowledge Management Capabilities: A Structured Approach.. J. Knowledge Management. 15. 10.1108/13673271111119718.
 • Massingham, P. (2010). Knowledge risk management: A framework. Journal of Knowledge Management, 14(3), 464–485.
 • Omer, Manal Suleiman. (2019). Level of Risk Management practice in Malaysia Construction industry from a Knowledge-Based Perspective. Journal of Architecture, Planning and Construction Management. Vol. 9 No.1.
 • امین جعفروند ظاهر. سیدعلیرضا میرمحمد صادقی، محمدحسین صبحیه (1394). توسعه مدیریت ریسک با استفاده از کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: گروه مپنا). دولتی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده هنر و معماری.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.