ترسیم نقشه‏ ی علمی حوزه ‏ی موضوعی مدیریت ریسک در پایگاه نمایه‏ ی استنادی علوم ایران (ISC)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد علم سنجی ،گروه علم اطلاعات و دان ششناسی، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار موضوعی مدیریت ریسک با تحلیل کلیدواژه‏های مدارک موجود در پایگاه استنادی علوم ایران به روش تحلیل هم‏رخدادی ‏واژگان با استفاده ار روش خوشه‏بندی سلسله‏مراتبی و تحلیل شبکه‏های اجتماعی انجام شده است. جامعه‏ یآماریشاملهمه‏یمقالات موجود درنمایه‏یاستنادی علوم ایراندرحوزه‏ی‏‏‏موضوعیمدیریت ریسک (شامل ۴۰۵ رکورد در پنج حوزه‏ی موضوعی) در بازه‏ی زمانی (1380 – 1392) است. یافته‏ها نشان می‏دهد که حوزه‏های «علوم انسانی» و «فنی و مهندسی» به ترتیب بیشترین مدارک مربوط را دارند. مفاهیمی از قبیل ریسک، ارزیابی ریسک، بیمه، زنجیره‏ی تأمین و ریسک اعتباری ﭘﺮﻛــﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﺣــﻮزه‏ی مدیریت ریسک بودند. از موضوعاتی که در حاشیه قرار گرفته‏اند، عبارتند از: بیمه‏ی انرژی، محصولات دامی، خطوط لوله، صنعت گاز و برق. با توجه به اهمیت موضوعات دیگر نظیر ریسک مالی و یا ریسک تجاری برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‏ ها، مؤسسات و دولت‏ها در پژوهش‏ ها کمتر به آن پرداخته شده است. نیاز به مطالعات میان‏رشته‏ای با توجه به طبیعت میان‏ رشته ‏ای حوزه‏ ی مدیریت ریسک با استفاده از سایر روش‏های علم‏ سنجی نظیر تحلیل استنادی و هم‏ نویسندگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Mapping of Risk Management Field in ISC

نویسندگان [English]

 • Fathemeh Makkizadeh 1
 • Vajieh Ebrahimi 2
1 Assistant Professor
2 Msc, Scientometrics
چکیده [English]

The project has been carried out aiming assaying of thematic structure of risk management with keywords analysis of available documents in ISC by using methods of co-word analysis and social network analysis. the statistical community is consist of all available essays of Iran science profile revolving thematic risk management (made of 504 records in five thematic areas) in (1392-1380). Records shows that “humanity science” and “engineering” area, orderly, have most related documents. Concepts such as: risk, risk assaying, insurance, security chain mark, and credit risk are most used subjects of the risk management area. The side subjects are: energy insurance, animal products, pipelines, gas and electric industry. Regarding to importance of other subjects like: financial risk, and commercial risk, etc. - for promoting and improving effectiveness of organizations - institutions and governments in probes are less concerned. There is need for interdisciplinary studying regarding the nature of interdisciplinary of risk management area by using other methods of scientometrics such as Citation analysis and co-authorship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Co- Word Analysis؛ Scientific Mapping؛ Network Analysis
 1.  

  1. بابایی، محمد علی؛ وزیرزنجانی، حمیدرضا (1385). مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی. ماهنامه تدبیر، 18 (170).

   

  2. نظری، احمد؛ فرصت کار، احسان؛ کیافر، بهراد (1387). مدیریت ریسک در پروژهها. تهران، ریاست جمهوری، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات.

  1. ابراهیمی، وجیهه (1393). بررسی وضعیت بین‏رشته‏ای مدیریت دانش از طریق مقایسه‏‏ی نقشه‏های موضوعی مدارک مرتبط. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
  2. عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ حاج زین‏العابدینی، محسن (1388). از کتابسنجی تا وبسنجی. نشر کتابدار.
   1. Law, J., Rip, A; Callon, M (1986). Mapping the dynamics of science and technology: Sociologoy of sience in the real world. London: The Macmillan Press, 1, td
   2. نیاکان، لیلی (1392).  مدیریت ریسک چیست؟  تازه‏های جهان بیمه. 186، 16-25.
   3. رضوی، حمید رضا (1385). تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان. ماهنامهی تدبیر. 18 (177).
   4. شاهچرا، مهشید (1389). چارچوب ارزیابی ریسک مرکز خدمات مالی انگلستان. تازههای اقتصاد، 8 (127 )91-100.
   5. حسینی، هدی السادات و همکاران (2012). مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز ساخت سکوهای نفتی و ارائه‏ی راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه‏ی موردی فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت). انسان و محیط زیست، 10، 39-67. ‎
   6. زینلیان، مهران؛ کلانتری دهقی، ایمان (2018). ترکیب بهینهی ماشینآلات عمرانی با استفاده از آنالیز و مدیریت برنامهای ریسک پیشرفته. شریف، انتشار آنلاین.

   

  1. He, Q. (1999). Knowledge discovery through co-word analysis. Library Trends, 48(1), 133–159.
  2. Neff, M. W; Corley, E. A. (2009). 35 years and 160,000 articles: A bibliometric exploration of the evolution of ecology. Scientometrics, 80(3), 657-682.
  3. ناصری جزه، محمود؛ طباطبائیان، حبیب الله؛ فاتح راد، مهدی (1391). ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذری دانش در این حوزه. سیاست علم و فناوری، 5(1)، 45-72.
  4. علیپور، محمد؛.فریبرزدرودی، نرگس (2010). خوشه‏بندی اطلاعات. فصلنامه کتاب، 21(2) ،160-185.
   1. Kumar, V. A; Han, B.; Hui, PMarathe. (2012). Mobile data offloading through opportunistic communications and social participation. Mobile Computing, IEEE Transactions on, 11(5), 821-834.
   2. صدیقی، مهری (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم‏رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‏های علمی (مطالعه‏ی موردی: حوزه‏ی اطلاع‏سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،30(2)، 373-396.
    1. Nie, Kun; Tieju, ; Nakamori, (2007). Building a taxonomy to understanding knowledge management. Electronic Journal of Knowledge Management, 5(4), 453-466.
    2. Lee, M. R; Chen, T.T.( 2012). Revealing research themes and trends in knowledge management: From 1995 to2010. Knowledge Based Systems, 28: 47-58.applications , 39(12): 11055-11065.
    3. Wang, L; Notton, A; Surpatean, A. (2013). Interdisiplinarity of nano resea fields: a keyword mining approach. Scientometrics, 94, 877-892
    4. حاضری، افسانه؛ توکلی زاده راوری، محمد؛ ابراهیمی، وجیهه (1394). تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعه هم‏پوشانی موضوعی آن‏ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 30 (4) :997-1023.
    5. مکی زاده، فاطمه؛ ابراهیمی، وجیهه (1393). تعیین طبقات اصلی مرتبط با آسیب‏های اجتماعی در پایگاه استنادی علوم ایران و مطالعه‏ی هم‏پوشانی موضوعی آن‏ها. فصلنامه دانش انتظامی یزد، 1(3)،65-90.
    6. مکی‏زاده، فاطمه؛ دانا، مرضیه؛ طوسی، زیبا (1394). تعیین طبقات اصلی مرتبط با گردشگری در پایگاه آی اس سی و مطالعه‏ی همپوشانی موضوعی آن‏ها. دومین همایش ملی گردشگری، سرمایههای ملی و چشمانداز آینده.
    7. مکی‏زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ مباشری، الهام (1395). تحلیل موضوعی مقالات مرتبط با اعتیاد در پایگاه مدلاین به روش خوشه‏بندی سلسله‏مراتبی: ۲۰۱۴-۱۹۹۱. فصلنامه‏‏ی مدیریت سلامت. ۱۹ (۶۶) :۴۷-۶۰.

   

  1. Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks conceptual clarification. Social networks, 1(3), 215-239

   

  1. ابویی اردکانی، محمد؛ عابدی جعفری،حسن؛ آقا زاده، فتاح. (1388). کاربرد روش‏های خوشه‏بندی در ترسیم نقشه‏های علم: مورد‏کاوی نقشه علم مدیریت شهری. پژوهشنامهی پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(3), 347-371.
   1. Turner, Ralph H. (1990). The Many Faces of American Sociology: A Discipline in Search of Identity. American Behavioral Scientist, 33(6), 662-684.
   2. Besslaar, P; Heimeriks (2006). Mapping research topics using word-reference co-occurrences: A method and an exploratory case study. Scientometrics, 68 (3): 377–393.

   

  1. Peters, H. P; Van Raan, A. F. (1993). Co-word-based science maps of chemical engineering. Part 1: Representations by direct multidimensional scaling. Research Policy, 22:23–45.