ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرخه ی عمر چهار روز ه ی حادثه در زنجیر ه ی تأمین بشر دوستانه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هرساله بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و خشک‏سالی قسمت‏های مختلفی از جهان را گرفتار می‏کند و نداشتن آمادگی و توان مقابله‏ی مناسب با آن‏ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت‏ها و دارایی‏های آن‏ها وارد می‏کند که گاه جبران‏ناپذیر است. کشور ایران هم یکی از کشورهای حادثه‏خیز در دنیا به شمار می‏رود. بنابراین مدیریت زنجیره‏ی بشردوستانه در قبل، حین و بعد از وقوع فاجعه در کشور اهمیت پیدا می‏کند. بعد از وقوع حوادث، مهم‏ترین اقدام، عملیات لجستیک امدادرسانی است که برای حفظ جان مردم باید با حداکثر کارایی صورت پذیرد. بنابراین با دانستن مهم‏ترین نیازهای مردم در هر یک از روزهای عمر حادثه می‏توان گام بزرگی در اجرای اثربخش و کارای عملکرد زنجیره‏ی تأمین بشردوستانه برداشت. این پژوهش که از نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه‏ی گردآوری داده‏ها، توصیفی ـ پیمایشی است، به شناسایی و ارائه‏ی یک دسته‏بندی از نیازهای آسیب‏دیدگان پرداخت و با استفاده از روش‏های دیمتل و تحلیل فرایند شبکه‏ای در محیط فازی، به تعیین شدت روابط میان نیازهای شناسایی‏شده و اولویت‏بندی نیازهای مذکور در روزهای مختلف چرخه‏ی عمر حادثه با توجه به وقوع حادثه در دو فصل گرم و سرد پرداخت. به‏طور خلاصه، نتایج نشان داد که اقلام غذایی، اقلام زیستی و اقلام پزشکی سه نیاز مهم در تمامی روزهای چرخه‏ی عمر به شمار می‏روند. همچنین آب آشامیدنی، چادر، بسته‏ی غذایی و کنسروها از اقلام بسیار مهم در تمامی روزها محسوب می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of affected people’s needs in the four-day disaster’s life cycle in the humanitarian supply chain

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Sadeghi Moghadam 1
  • Iman Ghasemian Sahebi 2
  • Jalil Heydari Dohoee 1
1 Assistant Professor
2 Master
چکیده [English]

Each year natural disasters such as earthquakes, floods, storms and droughts will affect different parts of the world and lack of preparation and improper copping with them, creating Heavy damage to people and their property that is often irreparable. Iran is one of the most hazardous countries in the world. Therefore, humanitarian supply chain management in the country is important before, during and after the disaster. After the disaster occurrence, relief logistics operations are the most important step that for save lives must be carried out with maximum efficiency. Thus by knowing the needs of the people in each days of disaster life cycle, could be a major step in the implementation of effective and efficient humanitarian supply chain performance. These researches in term of purpose is applied and in term of data collection method is description-survey, and paid to Identifying and providing a classification of the needs of victims and by using fuzzy DEMATEL and ANP, to determine severity of the relationship between the identified needs and priorities of these needs on different days of the disaster life cycle due to an accident in the warm and cold seasons. In summary, the results showed that food items, biological items and medical items as the three needs are important in everyday of disaster life cycle. And also items of drinking water, tents, food package and conserves are very important sub-criteria in each day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian supply chain
  • disaster life cycle
  • fuzzy multiple criteria decision making
  • need assessment
 
1.  پژوهشکده‏ی مجازی حوادث (1394). وضعیت آسیب‏پذیری ایران، Retrieved from http://www.ivid.ir/html/item/
2. Wu, S., Ru, Y., & Li, H. (2010). A study on inventory management method in emergency logistics based on natural disasters. In E-Product E-Service and E-Entertainment (ICEEE), 2010 International Conference on (pp. 1–4).
3. Lo-Iacono-Ferreira, V. G., Torregrosa-López, J. I., & Capuz-Rizo, S. F. (2016). Use of Life Cycle Assessment methodology in the analysis of Ecological Footprint Assessment results to evaluate the environmental performance of universities. Journal of Cleaner Production, 133.
4. De Smet, H., Leysen, J. and, & Lagadec, P. (2011). The Response Phase of the Disaster Life Cycle Revisited. Proceedings of the 2011 Industrial Engineering Research Conference, 12(2), 319–350.
5. Cozzolino, A. (2012). Humanitarian Logistics, springer press. Berlin. 5–17.
6. Schulz, S. F. (2008). Disaster Relief Logistics: Benefits of and Impediments to Horizontal Cooperation between Humanitarian Organizations.
7. Van Wassenhove, L. N. (2005). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high geart. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475–489.
8. Balcik, B. (2008). Relief chain planning and management: modeling and analyzing humanitarian logistic problems. UNIVERSITY OF WASHINGTON.
9. Center, A. D. P. (2016). the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Disaster Management Center.
10. Schiffling, S., & Piecyk, M. (2014). Performance measurement in humanitarian logistics: a customer-oriented approach. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 4, 198–221.
11. Zabell, S. L. (1992). Predicting the unpredictable. Synthese journal, 90(2), 205–232.
12. Lillibridge, S. R., Noji, E. K., & Burkle, F. M. (1993). Disaster assessment: the emergency health evaluation of a population affected by a disaster. Annals of Emergency Medicine, 22(11), 1715–1720.
13. Pollard, J., Kirk, S. F. L., & Cade, J. E. (2002). Factors affecting food choice in relation to fruit and vegetable intake: a review. Nutrition Research Reviews, 15(2), 373–387.
14. Mace, S. E., & Bern, A. I. (2007). Needs assessment: are Disaster Medical Assistance Teams up for the challenge of a pediatric disaster? The American Journal of Emergency Medicine, 25(7), 762–769.
15. Coker, A. L., Hanks, J. S., Eggleston, K. S., Risser, J., Tee, P. G., Chronister, K. J., Franzini, L. (2006). Social and mental health needs assessment of Katrina evacuees. Disaster Management & Response, 4(3), 88–94.
16. Sheu, J.-B. (2007). An emergency logistics distribution approach for quick response to urgent relief demand in disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 687–709.
17. Davidson, A. L. (2006). Key performance indicators in humanitarian logistics. Massachusetts Institute of Technology.
18. Van Heeringen, B. B. (2010). Risk management in regional humanitarian relief operations. Open Universiteit Nederland.
19. Costa, S. R. A. Da, Campos, V. B. G., & Bandeira, R. A. D. M. (2012). Supply Chains in Humanitarian Operations: Cases and Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 598–607.
20. Xu, X., Qi, Y., & Hua, Z. (2010). Forecasting demand of commodities after natural disasters. Expert Systems with Applications, 37(6), 4313–4317.
21. Tabata, T., Wakabayashi, Y., Tsai, P., & Saeki, T. (2016). Environmental and economic evaluation of pre-disaster plans for disaster waste management: Case study of Minami-Ise, Japan. Waste Management.
22. Li, Y., Hu, Y., Zhang, X., Deng, Y., & Mahadevan, S. (2014). An evidential DEMATEL method to identify critical success factors in emergency management. Applied Soft Computing Journal, 22(2014), 504–510.
23. Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205–213.
24. Mirmousa, S., & Dehnavi, H. D. (2016). Development of Criteria of Selecting the Supplier by Using the Fuzzy DEMATEL Method. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 281–289.
25. Saaty, T. L. (2016). The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangible Criteria and for Decision-Making. In Multiple Criteria Decision Analysis (pp. 363–419). Springer.
26. Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). Decision making with the analytic network process. Springer.
27. Nilashi, M., Ahmadi, H., Ahani, A., Ravangard, R., & bin Ibrahim, O. (2016). Determining the importance of hospital information system adoption factors using fuzzy analytic network process (ANP). Technological Forecasting and Social Change, 111, 244–264.
28. Cozzolino, A. (2010). Humanitarian Logistics: Cross-Sector Cooperation in Disaster Relief Management. Development in Practice (Vol. 20). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
29. Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22–34.
30. Guha-Sapir, D., Below, R., & Hoyois, P. (2015). EM-DAT: International disaster database. Catholic University of Louvain: Brussels, Belgium.
31. Oloruntoba, R. (2010). An analysis of the Cyclone Larry emergency relief chain: Some key success factors. International Journal of Production Economics, 126(1), 85–101.
32. Zhu, N., Diethe, T., Camplani, M., Tao, L., Burrows, A., Twomey, N., Craddock, I. (2015). Bridging e-health and the internet of things: The sphere project. IEEE Intelligent Systems, 30(4), 39–46.
33. Taskin, S., & Lodree, E. J. (2010). Inventory decisions for emergency supplies based on hurricane count predictions. International Journal of Production Economics, 126(1), 66–75.