دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

2 مدیریت صنعتی ، دانشگاه یزد

چکیده

در این تحقیق یک مدل ریاضی دوسطحی جدید به‌ منظور طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تأمین امداد و بلایا ارائه شده است. مدل سطح رهبر به مکان­یابی هاب‌ ها و تعیین وسایل نقلیه مورد استفاده می­ پردازد. تابع هدف این مدل به کمینه­ سازی هزینه­ های احداث هاب‌ ها، هزینه­ های حمل‌ و‌ نقل و هزینه­ های مربوط به ایجاد زیرساخت جهت توسعه شبکه هاب لجستیکی می­ پردازد. در مدل سطح پیرو اقدام به تعیین مسیرهای بهینه برای ارسال محصولات به متقاضیان با هدف کمینه ­سازی زمان ارائه خدمت می­ کند. با توجه به اینکه حل مدل­ های دوسطحی در حالتی که مدل سطح پیرو دارای ساختار MIP باشد، به‌ عنوان یک مسئله دشوار در تحقیق در عملیات شناخته شده و همواره برای آن روش حل مشخصی وجود ندارد، در این پژوهش یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل جهت حصول پاسخ ­ها با کیفیت بالا ارائه شده است. مطابق با نتایج محاسباتی می ­توان مشاهده کرد که الگوریتم توسعه‌ یافته قادر به تولید پاسخ ­هایی موجه بوده و البته از نظر کیفیت پاسخ ­ها هم سطح قابل قبولی دارد. استفاده از نتایج این پژوهش می ­تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده سازمان­ های متولی مدیریت بحران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of an Innovative Algorithm Based on Complete Counting for Bilateral Optimization Problem Design of Hub Logistics Network in Relief and Disaster Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh taki 1
  • Seyed Habib Allah Mirghafoori 2
  • Ali morovati Sharifabadi 1
  • Seyed Heydar Mirfakhreddini 1

1 industrial management, Yazd university

2 Industrial Management, Yazd University

چکیده [English]

In this study, a new two-level mathematical model is presented in order to design a logistics hub network in the supply chain of disasters and disasters. The leader level model uses the location of hubs and the determination of vehicles used. The objective function of this model is to minimize the cost of building hubs, transportation costs, and infrastructure costs to develop a logistics hub network. In the follow-up model, it determines the optimal routes for sending products to applicants with the aim of minimizing service delivery time. Given that solving two-tier models in the case where the follow-up model has an MIP structure, it is known as a difficult problem in research in operations and there is not always a definite solution for it, in this research an innovative algorithm based on complete counting. It is provided with high quality answers. According to the computational results, it can be observed that the developed algorithm is able to produce justified answers and of course it has an acceptable level in terms of the quality of the answers. Using the results of this research can be used as a management tool by crisis management organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Routing