ترسیم سناریوهای موثر بر تاب‌آوری‌ اجتماعی کلان‌شهرهای ایران در مقابله با بیماری‌های واگیردار و کووید-۱۹(مورد مطالعه: کلانشهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

2 استادیار مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ،ایران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

محیط، به طور خاص محیط ساخته شده نقش مهمی در پویایی بیماری و تعیین سلامت افراد دارد و همچنین تأثیر زیادی در مهار بیماری‌های مزمن و واگیردار در انسانها دارد. همه‌گیری‌های بزرگ و محلی به طور یکسان بر روند جنگ‌ها، سرنوشت ملل و پیشرفت تمدن تأثیر گذاشته و امپراتوری‌ها را تعیین کرده و باعث می‌شود عفونت‌ها بازیگران تاریخ درام بشریت باشند. سناریونگاری، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های محیطی، چندین چشم انداز متفاوت از آینده را ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی صورت گرفته است.مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چارچوب تاب‌آوری، یک رویکرد ظریف‌تر و جامع‌تر را برای بهینه‌سازی برنامه‌های مهار و سیاست‌های کاهش با استفاده از شاخص-های موثر در تاب‌آوری اجتماعی کلان‌شهرهای ایران با نمونه موردی کلان‌شهر اهواز با رویکرد آینده‌پژوهی در مورد شیوع بیماریهای همه‌گیر ارائه می‌دهد. نیروهای پیشران با روش‌دلفی مشخص، و سپس این عوامل براساس میزان اهمیت و عدم‌قطعیت، اولویت‌بندی‌شده و حیاتی‌ترین عوامل مشخص، و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم‌افزار آینده‌پژوهی (Micmac) استفاده شده است. در مرحله سناریوپردازی، تعداد 36 متتغیر کلی شناسایی و در ادامه در ماتریس اثرات متقاطع در این نرم‌افزار تعریف شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش از بین این عوامل شاخص تورم تاثیرگذارترین عامل کلیدی در تاب‌آوری اجتماعی‌این کلانشهر در مواجهه با بیماری‌های واگیردار می‌باشد تمرکز نهادها وحاشیه‌نشینی دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم و همچنین آمادگی اجتماعی و توانایی انطباق دارای بیشترین ارزش سطری محاسبه شده، و بیشترین میزان اثرگذاری غیرمستقیم بر دیگر متغیرها بوده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies Factors Affecting the Social Resilience of Iran's Metropolises Against Communicable Diseases and Covide-19

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourahmad 1
  • Masoud Darabi 2
  • mohammadreza amiri fahlyiani 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran
2 Assistant Professor, faculty of Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology,Tehran,Iran
3 shiraz
چکیده [English]

Assessing and managing the impact of large-scale epidemics considering only the individual risk and severity of the disease is exceedingly difficult and could be extremely expensive. Economic consequences, infrastructure and service disruption, as well as the recovery speed, are just a few of the many dimensions along which to quantify the effect of an epidemic on society's fabric. Scenarios tell future stories that are likely to occur in the form of stories and provide alternative narratives about situations related to the future development of epidemics. Scenario writing is one of the best and most powerful tools for recognizing and examining the future of science, which can be used to identify and examine future environmental changes and uncertainties In terms of practical purpose, the present research has been done in terms of exploratory method at exploratory level and based on futures research and scenario approach. And reduction policies using effective indicators in the social resilience of Iran's metropolises with the sample case of Ahvaz metropolis with a future approach, provides research on the prevalence of epidemics. Propulsion forces are identified by a specific Delphi method, and then these factors are prioritized based on the degree of importance and uncertainty, and the most critical determinants are used, and Micmac software is used to write possible scenarios. According to the research findings, among these factors, inflation is the most key factor in the social resilience of the metropolis in the face of infectious diseases. Have been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology Studies
  • Scenario Planning
  • Social Resilience
  • Epidemic Diseases
  • Ahvaz Metropolis