معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا،‌ دانشگاه تهران

2 گروه شهرسازی، دانشکده‌ی شهرسازی، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت بحران راهبردی است که متخصصان شهری آن را برای مقابله با بحران‌های شهری تدوین کرده‌اند. یکی از مراحل اصلی مدیریت بحران اسکان موقت حادثه‌دیدگان است و فضاهای باز شهری قابلیت بالایی در تسهیل این مرحله از مدیریت بحران دارند. در سال‌های اخیر، قانون انتقال اراضی نظامی درون‌شهری به خارج از محدوده‌ی شهرها زمینه‌ی توسعه‌ی مجدد آن‌ها را در کشور فراهم ساخته است. یکی از مسائل مطرح در این زمینه چگونگی توسعه‌ی مجدد با رویکرد مدیریت بحران است. این پژوهش در راستای حل این مسئله و با هدف ارائه‌ی معیارهایی برای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران و انتخاب پادگان دوشان‌تپه نشان داد که می‌توان معیارهایی در زمینه‌ی کاربری زمین، تأسیسات، تراکم، حمل و نقل و سازمان فضایی پیشنهاد کرد. بررسی شرایط شهری و محلی پادگان دوشان‌تپه، ارائه‌ی طرح‌های پیشنهادی برای توسعه‌ی مجدد و ارزیابی این طرح‌ها با معیارهای معرفی‌شده با روش تحلیل سلسله‌مراتبی، نشان می‌دهد که می‌توان با حداکثر استفاده‌ی انطباقی از کاربری‌ها و تأسیسات موجود، مجموعه‌ای احداث کرد که در شرایط عادی دارای کاربری‌های شرطی، چندعملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و در شرایط بحرانی با انعطاف‌پذیری بالا به سرعت برای عملکردهای امدادی و اسکان موقت آماده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Fields Redevelopment Criteria of Efficiency in Crisis Management

نویسندگان [English]

  • Kazem Afradi 1
  • Farshad Noorian 2
1 M.Sc Graduated, Urban planning, Fine arts Campus, University of Tehran, Tehran
2 Assoc. Prof., Faculty of Urban planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The crisis management is a strategy that has been developed by urban experts, confronting with urban disasters. One of the main stages of crisis management is the temporary housing for disaster victims. Urban open spaces have a high potential to facilitate this phase of crisis management. In recent years, the law of “Transferring the Military Land Uses from City Limits," has provided their redevelopment in Iran. One of the issues in military land fields transferring is how to redevelop these fields with paying attention to the crisis management approaches. This study aims to indicate the main criteria for redeveloping military fields in accordance with crisis management approaches. Dooshantappeh base is selected as a case study in order to solve temporary housing issue during a crisis. The indicated criteria were land use, utilities, density, transportation and spatial structure fields. Site location and urbanization conditions were considered for site redevelopment strategies. The Analytic hierarchy process was used as decision making technique in this study. The results show that the maximum adaptation of existing constructions and facilities to the redeveloped plan of military fields provide conditional, multi-functional, temporal, recreational and greening opportunities of land use. This redeveloped area could be used as a rescue area quickly with high flexibility for temporary housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Redevelopment
  • Military fields
  • DooshanTappeh Base
  • Analytic hi-erarchy process technique (AHP)