بررسی تأثیر شبکه ی برق بر تحلیل ریسک آتش سوزی شبکه ی خطوط لوله ی سوخت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت ملی گاز ایران

چکیده

با توجه به اینکه رفتار شبکه‌ی خطوط لوله‌ی مدفون انتقال سوخت نسبت به وقوع زلزله‌های احتمالی مشکوک است، احتمال خسارت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بالایی بر این شبکه وجود دارد. زیرساخت مذکور یکی از مهم‌ترین شریان‌ها در محیط‌های شهری محسوب می‌شود. از این‌ رو بررسی آنالیز عملکرد لرزه‌ای این خطوط بسیار حایز اهمیت است. در شهر کرمانشاه، سه مسیر خطوط لوله‌ی مدفون سوخت‌رسانی‌ از زیر شهر عبور می‌کند. به‌منظور انجام برآورد خسارت لرزه‌ای خطوط لوله‌ی مدفون سوخت شهر کرمانشاه از برنامه‌ی تحلیل خسارت خطوط لوله‌ی نوشته شده در محیط نرم‌افزار (GIS) استفاده شده است. در این برنامه به‌طور خودکار، پارامترهای لرزه‌خیزی منطقه (PGA و PGV)، تعداد نشت و شکست، تعداد اشتعال، مساحت منطقه‌ی تحت تأثیر آتش و انفجار، تعداد جمعیت در معرض آتش و انفجار و تعداد واحدهای در معرض آتش و انفجار پس از زلزله محاسبه گشت. در انتها نقشه‌ی ریسک منطقه در سه حالت خرابی شبکه‌ی خطوط برق هوایی، برای هر سناریو آنالیز شد و نتایج سه حالت جرقه در اثر شبکه‌ی برق به‌صورت کمی و گرافیکی با یکدیگر مقایسه شدند. در نقشه‌ی ریسک منطقه، اثر شبکه‌ی برق در کاهش و افزایش میزان خسارات وارده به منطقه بسیار آشکار بود؛ به‌گونه‌ای که تعداد اشتعال‌های وارده به خطوط لوله‌ی سوخت شهر کرمانشاه پس از مقاوم‌سازی شبکه‌ی برق، در سناریوی اول از 21 به 2 اشتعال و برای سناریوی دوم از 2 به صفر اشتعال تقلیل یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of power transmission network on fire risk analysis of buried fuel pipelines

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari 1
  • Mohammad Sadegh Tavakoli sani 2
  • Saeed Fallah Aliabadi 2
  • Sara Godarzi 3
1 Young Researchers and Elites Club, South Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Disaster Management, Faculty of Environment, Tehran University
3 Industrial Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Since the behavior of buried fuel pipelines are complicated against the potential earthquakes there would be high possibility of direct and indirect losses in those networks. Therefore, seismic performance analysis of buried pipelines, which are amongst the main infrastructures and lifelines in urban areas, is of great importance. In this respect,Kermanshahcity, with three buried fuel pipelines, is selected as the case study and the probable seismic damages to its buried pipelines are analyzed by using a program posted to GIS software. The program automatically calculated the regional seismicity parameters (PGA and PGV), the number of leaks and failures, number of ignition, area that can be affected by fire and explosion, total population at risk, and the number of units at risk of explosion after earthquake. Using the mentioned program, risk map of the area in connection with three kinds of failures in suspending power lines under two scenarios were analyzed and the results were compared with each other in both quantitative and graphic manners. In the risk map, impacts of the electrical power network were found quite evident and responsible for the amount of the damages. According to the results, by retrofitting the power network, the number of ignition on the fuel pipelines ofKermanshahcan be reduced from 21 to 2 in scenario 1 and from 2 to zero in scenario 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buried fuel pipeline
  • logical tree
  • ignition
  • GIS
  • Power transmission line