دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استاد تمام، مهندسی صنایع – سیستم و بهروری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

بحران‌های اجتماعی مبین گونه‌ای از بحران ناشی از گسست نظم موجود و ناتوانی نظام اجتماعی در برقراری تعادل دوباره هستند. از جمله این بحران‌ها می‌توان به اعتراضات اجتماعی دی‌ماه ۹۶ اشاره کرد. این اعتراضات نمایانگر وقوع بحرانی با منشأ اجتماعی فراگیر، وسیع، عمیق و متفاوت با سایر بحران‌های جدایی‌طلبانه، مذهبی و جنبش‌های دانشجویی دهه‌های گذشته بود که توانست در کوتاه‌ترین زمان 100 شهر را نابسامان کند. اینکه نظام اداری به‌عنوان مهمترین خرده‌نظام سیاسی چگونه می‌تواند در ایجاد نارضایتی و تولید بحران اجتماعی نقش خورنده‌ای را دربراندازی حاکمیت ایفا کند، پرسش و هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.
هدف این مقاله ارائه تحلیلی کیفی از چگونگی نقش فساد اداری در ایجاد بحران‌های اجتماعی است. داده‌ها از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق و با روش نمونه‌گیری هدفمند با 23 نفر از افراد خبره و مطلع از چگونگی وقوع اعتراضات دی‌ماه 96 در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بافت چند قومی و گویشی متنوع گردآوری شده است.
­مصاحبه‌های ضبط‌شده پس از پیاده‌سازی و چندین‌بار مرور با استفاده از روش تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) که یکی از فنون تحلیل متون و مصاحبه‌ها در روش کیفی است، بررسی و طبقه‌بندی شد. یافته‌های تحقیق شامل 8 مضمون فراگیر و 26 مضمون سازنده از نقش فساد اداری بر ایجاد بحران‌های اجتماعی است. از طرح بخشی از 460 مضمون پایه به‌دست‌آمده، به علت مشابهت و تکراری بودن امتناع و لزوماً به اهم آن‌ها در بخش یافته‌ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of the role of corruption in creating social crises: A case study of the December 2017 protests in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • ahmad reza ghorbani marghmalki 1
  • Reza Hosnavi 2
  • Mohammad Eskandari 3

1 PhD student in Crisis Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Full Professor, Industrial Engineering - Systems and Productivity, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social crises are manifested by the disruption of existing order in a situation in which the ability of the social system to rebalance declines. One of these crises is the social protests of December 2017. These protests showed the occurrence of a crisis of pervasive, wide-ranging, deep and different social origin from other crises (separatist, religious, and student movements) of the past decades that could disrupt a hundred cities in the shortest possible time. As the most important political subsystem, how it can play a corrosive role in overthrowing the government in creating dissatisfaction and social crisis, is the main question and purpose of this research.
The purpose of this article is to provide a qualitative analysis of how the role of corruption in creating social crises. Data were collected through in-depth interviews and purposive sampling with 23 experts on how the December 2017 protests took place in Shahrekord, with a multi-ethnic context and diverse dialect. The recorded interviews were implemented and after several reviews using the method of thematic analysis, which is one of the techniques of text analysis and interviews in qualitative method, were classified and the topics were extracted from it. Findings of the research include 8 comprehensive themes and 26 constructive themes of the role of corruption in creating social crises. Some of the 460 basic themes have been omitted due to similarity and duplication, and the most important ones are necessarily mentioned in the research findings section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Crisis
  • Social crisis