دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

2 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

5 کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

جهان در چند دهه‌ی اخیر شاهد ناآرامی­های بسیاری بوده ­است، وجود طیف گسترده­ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل و وجود پایگاه­ها و کانون­های بحران­زا ،مسئله‌ی تهدیدات نظامی را در دایره‌ی پیش­فرض­های تصمیمات راهبردی اکثر کشورها  نگه می­دارد. یکی از انواع عملیاتی که دشمنان برای سقوط ساختار حاکم کشور مورد هدف یا تضعیف آن اجرا می کنند، هدف قرار دادن زیرساخت­ها و مجموعه­های صنعتی یک کشور است.  پیشگیری از چنین اقداماتی در سیاستگذاری­های کلان یک کشور اهمیت بسیاری دارد. در کشور ما نیز تأمین اهدافی چون کاهش آسیب­پذیری، ایمن­سازی و حساسیت­زدایی از دارایی­های مهم کشور، در بندهای اول و دوم سیاست‌های ابلاغی پدافند غیرعامل مورد اشاره قرار گرفته­ است. از همین­ رو،مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص­های آسیب­پذیری مجموعه­های صنعتی با استفاده از روش تحلیل محتوا و تاکسونومی عددی، مفهوم آسیب­پذیری­های"عام" مجموعه­های صنعتی را بررسی می­ کند. این مفهوم در ابعادی چون ماهیت آمایشی، کالبدی و قابلیت شناسایی مجموعه از سوی تهدیدگر دسته­بندی و در ادامه با تشریح ابعاد، مؤلفه­های تأثیرگذار و در نهایت، شاخص­ها یا اندازه­گیری آسیب­پذیری در مجموعه­های صنعتی بیان می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Vulnerability Indexes in Industrial Complexes from the Passive Defense Point of View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nekooie 1
  • Zhila Hosseininezhad 2
  • Mehdi Nouri 3
  • Mahdi Nasibi 4
  • Niloofar Sadeghi 5

1 Assist. Prof., Malek Ashtar University of Technology

2 Researcher, Malek Ashtar University of Technology

3 Researcher, Prof., Malek Ashtar University of Technology

4 MSc. Graduated in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University- South Tehran Branch

5 MSc. Graduated in Natural Disaster Management, Faculty of Environment, University of Tehran

چکیده [English]

In the world today, because of many social and military unrests and different kinds of critical points and military bases, the issue of potential and actual threats are very important in the strategic plan of the most of countries. Attacking critical infrastructures and industries is one of the very operative aggressive tools for debilitating countries as military targets. Therefore critical infrastructure security and vulnerability reduction are described in article one and two of the legislative plan of passive defense organization in our country. So, recognizing the general vulnerability indexes of industrial complexes is the main purpose of this paper. In order to reach this purpose content analysis method and numerical taxonomy system are used in this research. The general vulnerability concept is classified in three dimensions of special planning, structural aspect of industrial complexes and the ability of detection of them from the adversary point of view. This article will be ended in identification of vulnerability indexes through description of these dimension and effective components on vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • industrial Complexes
  • index
  • Passive defense