طراحی سامانه‏ی اعلام هشدار شکست سد با استفاده از رادارهای تصویربرداری SAR

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق ـ مخابرات ـ سیستم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده

سدها یکی از مهم‏ترین زیرساخت‏های انرژی هستند که نقش به‏سزایی در تأمین آب یک منطقه، استان و یا کشور دارند. همچنین از منظر انرژی نیز یک نیروگاه برق ـ آبی محسوب می‏شوند که به تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژی پتانسیل موجود در آب پشت سد می‏پردازند. لذا از منظر مدیریت بحران، شناسایی هرگونه تخریب (ترک، شکست و ...) در بدنه‏ی سد، بسیار با اهمیت است. زیرا در نهایت، این تخریب‏ها می‏توانند منجر به شکسته شدن سد ‏شوند و با شکسته شدن سد بحران بسیار بزرگی برای آن منطقه به وجود می‏آید. در این مقاله تلاش می‏شود تا یک سامانه‏ی اعلام هشدار تصویری با استفاده از رادار روزنه‏ی مصنوعی SAR به‏منظور کشف و شناسایی هرگونه تخریب در بدنه‏ی سد طراحی شود تا به این ترتیب استمرار فعالیت سد تضمین ‏شود. سامانه‏ی طراحی شده برخلاف سامانه‏های اعلام هشدار اپتیکی به صورت شبانه‏روزی و در هرنوع شرایط آب و هوایی (مه، گرد و غبار) قادر به تصویربرداری از سد مورد نظر بوده و قادر است با مقایسه‏ی تصویر گرفته شده و تصویر ذخیره شده از سد سالم، به استخراج نواحی تخریبی در سد مورد نظر بپردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a Warning System for Dam Breaking Using Synthetic Aperture Radar (SAR)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Behzad Fallahpour 1
  • Mojtaba Behzad Fallahpour 2
  • Mojtaba Behzad Fallahpour 3
  • Mojtaba Behzad Fallahpour 4
1 PhD student of Telecommunication Engineering, Malek ashtar University of Technology, Tehran
2 Assistant Professor, Dept. of Passive Defence, Malek ashtar University of Technology
3 Associate Professor, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Malek ashtar University of Technology
4 Professor, Dept. of Electronic and Computer Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

Dams as one of the most important energy infrastructure have a significant role in water supply of the region, province or country. Also in terms of energy, they are hydro electrical-water power stations that produce electrical energy from the potential energy in the water behind the dam. Therefore, from the perspective of emergency management, identifying any degradation (cracks, break, etc.) in the body of the dam is very important. Because ultimately, these damages can lead to a break of the dam and the break dam caused a very big emergency for the region. This paper attempts to design a warning image system using synthetic aperture radar (SAR), in order to detect any degradation in the body of the dam and thus guarantee the performance continuation of the dam. System designed unlike warning optical system capable to imaging in any weather (fog, dust, etc.) and compares the taken image and saved image from healthy dam, to extract the degradation area in the desired dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangar dam
  • synthetic aperture radar (SAR)
  • breaching of dam
  • warning system