دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

طراحی تسهیلات سلامت از دیرباز یکی از مهم­ترین موضوع­های مورد توجه برنامه­ریزان حوزه سلامت بوده است. در هنگام بحران به‌منظور امدادرسانی به مصدومان، شبکه سلامت شامل مجموعه­ای از درمانگاه­ها و بیمارستان­ها فعالیت می­کند. هدف این تحقیق تشکیل ساختاری سلسله مراتبی در راستای ارائه خدمت­ به مصدومان با افزودن مراکز اضطرار موقت درمان به شبکه مزبور، برای جلوگیری از هجوم و ازدحام مصدومان در دو سطح درمانگاه­ها و بیمارستان­ها است. در این مقاله از روش برنامه­ریزی چند هدفِ خطی آمیخته با اعداد صحیح استفاده شده است. برای حل مدل، نرم­افزار بهینه­ساز GAMS، به‌کاررفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مدل سلسله مراتبی نسبت به مدل ساده، سبب کاهش ازدحام جمعیت در بیمارستان­ها و درمانگاه­ها در هنگام بحران می­شود. در این مدل ضمن بهینه شدن هزینه ایجاد مراکز درمان اضطرار موقت، زمان و مسافت طی شده برای انتقال مصدومان کمینه شده است. با استفاده از مدل پیشنهادی بهترین مکان‌ها جهت تأسیس مراکز اضطرار درمان از بین نقاط منتخب و سپس نحوه تخصیص بهینه مصدومان به‌طور سلسله مراتبی از نواحی شهری به مراکز درمان اضطرار و ازآنجا به درمانگاه­ها و درنهایت به بیمارستان‌ها مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Novel Mathematical Model for Designing of Hierarchical Temporary Emergency Facilities Network in Disaster Situation

نویسندگان [English]

 • Sogol Mousavi 1
 • Seyed Mojtaba Sajadi 2
 • Akbar AlemTabriz 3
 • Seyed Esmaeil Najafi 1

1 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 New Business Department, , Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Designing health facilities has long been one of the most important issues for health planners. During the disaster, the health network, which includes a set of clinics and hospitals, are activated to help the injured people. The purpose of this study is to add temporary emergency treatment centers to the network, in order to prevent the influx and overcrowding at the two levels of clinics and hospitals during the disaster and to create a hierarchical structure to serve the casualties. In this paper, a mixed linear integer programming with integers is used. Gams optimization software was used to solve the model. The results showed that the hierarchical model reduced the crowding in hospitals and clinics during disaster compared to the simple model. In this model, while optimizing the cost of setting up emergency treatment centers, the time and distance traveled for casualties are minimized. Using the proposed model of the best places to establish emergency treatment centers among the selected candidate points and then the optimal allocation of injuries is determined hierarchically from city areas to temporary emergency treatment centers, and from there to clinics and ultimately to hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hierarchical Structure
 • Temporary Emergency Treatment Centers
 • Mathematical Modeling
 • Disaster Management
 1. Ahmadi-Javid A, Seyedi P, Syam SS. A survey of healthcare facility location. Computers & Operations Research. 2017;79:223-63.
 2. Karatas M, Razi N, Tozan H. A multi-criteria assessment of the p-median, maximal coverage and p-center location models. Technical Gazette. 2017;24(2):399-407.
 3. Gendreau M, Laporte G, Semet F. The maximal expected coverage relocation problem for emergency vehicles. Journal of the Operational Research Society. 2006;57(1):22-8.
 4. Toro-DíAz H, Mayorga ME, Chanta S, Mclay LA. Joint location and dispatching decisions for emergency medical services. Computers & Industrial Engineering. 2013;64(4):917-28.
 5. Şahin G, Süral H. A review of hierarchical facility location models. Computers & Operations Research. 2007;34(8):2310-31.
 6. Paul JA, MacDonald L. Location and capacity allocations decisions to mitigate the impacts of unexpected disasters. European Journal of Operational Research. 2016;251(1):252-63.
 7. Pouraliakbari M, Mohammadi M, Mirzazadeh A. Location of heath care facilities in competitive and user choice environment. Journal of Industrial and Systems Engineering. 2017;10(special issue on healthcare):24-54.
 8. Mousazadeh M, Torabi SA, Pishvaee MS, Abolhassani F. Health service network design: a robust possibilistic approach. International transactions in operational research. 2018;25(1):337-73.
 9. Mohammadi R, Ghomi SF, Jolai F. Prepositioning emergency earthquake response supplies: A new multi-objective particle swarm optimization algorithm. Applied Mathematical Modelling. 99,5183:(10-9)40;2016.
 10. Rezaei-Malek M, Tavakkoli-Moghaddam R, Cheikhrouhou N, Taheri-Moghaddam A. An approximation approach to a trade-off among efficiency, efficacy, and balance for relief pre-positioning in disaster management. Transportation research part E: logistics and transportation review. 2016;93:485-509.
 11. Manopiniwes W, Irohara T. Stochastic optimisation model for integrated decisions on relief supply chains: preparedness for disaster response. International Journal of Production Research. 2017;55(4):979-96.
 12. Karatas M, Yakıcı E. An analysis of p-median location problem: Effects of backup service level and demand assignment policy. European Journal of Operational Research. 2019;272(1):207-18.
 13. Liu, Y., Cui, N., & Zhang, J. (2019). Integrated temporary facility location and casualty allocation planning for post-disaster humanitarian medical service. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 128, 1-16.
 14. Memari, P., Tavakkoli-Moghaddam, R., Navazi,. F, Jolai,F. (2020). Air and ground ambulance locationallocation- routing problem for designing a temporary emergency management system after a disaster,Institution of Mechanidal Engineers, Proc IMechE Part H:J Engineering in Medicine, 1–17_ IMechE 2020, DOI: 10.1177/0954411920925207.
 15. Chen, T., Wu, Sh., Yang, J., Cong, G., & Li,G. (2020). Modeling of Emergency Supply Scheduling Problem Based on Reliability and Its Solution Algorithm under Variable Road Network after Sudden-Onset Disasters. Volume 2020, Article ID 7501891, 15 pages. doi: https://doi.org/10.1155/2020/7501891.
 16. Ghasemi, P., Khalili-Damghani, K., Hafezalkotob, A., & Raissi, S. (2019).Stochastic optimization model for distribution and evacuation planning (A case study of Tehran earthquake). Socio-Economic Planning Sciences. http://www.elsevier.com/locate/seps.
 17. Makui A, Ashouri F, Barzinpour F. Assignment of injuries and medical supplies in urban crisis management. Journal of Applied Research on Industrial Engineering. 2019;6(3):232-50.
 18. Oksuz MK, Satoglu SI. A two-stage stochastic model for location planning of temporary medical centers for disaster response. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2020;44:101426.
 19. Baharmand, H., Comesa, T., & Lauras, M,. (2019). Bi-objective multi-layer location–allocation model for the immediate aftermath of sudden-onset disasters. Transportation Research Part E 127 (2019) 86–110.
 20. شوندی زهرا، سجادی سید مجتبی، سلطانی رؤیا (1399). شبیه­سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیا (ص) تهران. مدیریت اطلاعات سلامت. 1399: 17(2): 59-54.
 21. عباس ملکی، سید مجتبی سجادی، بابک رضایی خبوشان (1393). تبیین و بهبود شاخص­های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه­سازی گسسته پیشامد: (مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک). مدیریت اطلاعات سلامت. 1393: 11(1): 16-4.
 22. Sepehri, Z., Sajadi, S.M., & Arabzad, S.M. (2015). Analysing the performance of emergency department by simulation: The case of Sirjan Hospital. International Journal of Services and Operations Management. Vol. 20, No. 3, 2015.
 23. Shang, Q., Wang, T., & Li, J. (2020). Seismic resilience assessment of emergency departments based on the state tree method. Structural Safety 85 (2020) 101944 . elsevier.com/locate/strusafe.
 24. Mahabadi, A., Ketabi, S., Sajadi., S.M. (2015), “Investigate the parameters which affect the patients waiting time in emergency department of orthopedic services in Ayatollah Kashani hospital with the lean management approach”, Health Inf Manage, 11 (7), 1016-1025.
 25. Ahmadzadeh F, Mohammadi N, Babaie M. Evaluation the Emergency Response Program of Emergency Operations Command Center of the Alborz University of Medical Sciences in Response to Kermanshah Earthquake in November 2017. Health in Emergencies and Disasters. 2019;4(3):135-46.
 26. Sharma SD, Tatavarthy SR, editors. Development of optimized solution for a generic disaster management problem through construction of responsive supply chain a review. AIP Conference Proceedings; 2019: AIP Publishing LLC.
 27. Rebeeh YA, Pokharel S, Abdella GM, Hammuda Disaster management in industrial areas: Perspectives, challenges and future research. Journal of Industrial Engineering and Management. 2019;12(1):133-53.
 28. Saberian P, Kolivand P-H, Hasani-Sharamin P, Dadashi F, Farhoud D. Iranian emergency medical service response in disaster; report of three earthquakes. Advanced journal of emergency medicine. 2019;3(2).