ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه های انتقال آب با استفاده از روش خوشه‌بندی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، شرکت مهندسین سنگ و تونل آزما

2 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 کارشناسی عمران، شرکت مهندسین سنگ و تونل آزما

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

شبکه‌های انتقال آب شهری زیرساخت مهمی در تأمین نیازهای آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی  محسوب می‌شوند.از این رو، در طراحی چنین شبکه‌هایی علاوه بر رعایت معیارهای فنی باید پیوستگی خدمت‌رسانی در شرایط آسیب‌دیدگی ناشی از وقوع تهدیدات و نیز برگشت‌پذیری سامانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مد نظر قرار گیرد. در این پیوند تئوری آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال آب که بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی به‌دست آمده است، بسیار سودمند است. این نظریه از دو مرحله خوشه‌بندی و بازگشایی تشکیل می‌شود و با بکارگیری نتایج آن، نقشه‌ی بخش های آسیب پذیر شبکه تهیه و امکان ارائه‌ی راهکار مناسب برای کاهش پیامدهای خرابی با توجه به آسیب اولیه فراهم می‌شود. با استفاده از خوشه‌بندی، مدل سلسله مراتبی شبکه به‌د‌ست می‌آید و از روند بازگشایی، شناسایی سناریوهای خرابی نتیجه می‌شود. در این مقاله، نظریه پیش‌گفته به صورت چکیده توضیح داده و کاربرد آن با ذکر مثالی از یک شبکه انتقال و توزیع آب ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vulnerability in water conveyance systems using the clustering method

نویسندگان [English]

  • Kambiz Tahzibi 1
  • Mahdi Nouri 2
  • Bizhan Mashoof 3
  • Mahdi Nasibi 4
1 MSc. Hydraulic structures, AZMArte Firm, Tehran, Iran.
2 Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 BSc. Civil engineering, AZMArte Firm, Tehran, Iran.
4 MSc. Industrial Management, Department of Management and Accounting, Islamic Azad University-South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Municipal water conveyance systems are the important infrastructures which provide potable water and sanitation for populous cities and regions. It is therefore, necessary, in designing these infrastructures, to take account of their compliance with relevant technical standards, continuity of services in the event of damages incurred, and the reinstatement of the system as quickly as possible. In this context, the application of the theory of vulnerability of water conveyance systems – set up assuming  hierarchical analysis method - is very useful. This theory consists of two stages: clustering and opening. The outcome of applying a method based on this theory is that a map of the damaged parts of the system can be drawn, and appropriate solutions can be found to reduce the consequential damages following the initial damage. The hierarchical model of a system is made by using the clustering method, and the opening process results in detecting the deterioration scenarios. In this article, the proposed theory is briefly introduced, and its application is explained by elaborating on a system of water conveyance and distribution as an example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water conveyance network؛ Clustering
  • Failure scenari؛ Vulnerability