برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز.

2 دانشیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

4 دانشیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

5 استادیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

چکیده

توسعه آموزش پدافند غیر عامل در جهان روند رو به رشدی یافته و هر کشوری با توجه به نیاز آموزشی و زمینه اجتماعی خود، چارچوب خاصی را اجرا کرده است . هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا است. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی است که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شده است. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی و بخش کمّی با استفاده از روش‌های تحلیل عامل تائیدی و توصیفی - پیمایشی انجام شده است. ابتدا برنامه‌ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مشتمل بر عناصر برنامه‌ی درسی کلاین تدوین و اعتباریابی شد سپس بر اساس اطلاعات در دسترس، مؤلفه‌های برنامه‌ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مقایسه شد. نتایج نشان داد که در هدف برنامه‌ی درسی، پیش‌گیری از بحران؛ در محتوا، آشنایی با حوادث و کمک‌های اولیه؛ در منابع آموزشی‌، کتاب و فیلم؛ در فعالیت‌های یادگیری، شیوه‌ی فعال؛ در روش‌های آموزشی، روش استاد- شاگردی؛ در گروه‌بندی یادگیرندگان، توانایی جسمی؛ در شیوه‌ی ارزشیابی، ارزشیابی عملی و در زمان آموزش، زمان از قبل تعیین شده بیشترین فراوانی و در عنصر مکان آموزش، شیوه‌ی درون و برون کلاسی فراوانی یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Passive Defense Education Curriculum

نویسندگان [English]

  • Reza Naseri Jahromi 1
  • Rahmatollah Marzooghi 2
  • Mehdi Karbasiyan 3
  • Jafar Torkzadeh 4
  • Mehdi Mohammadi 5
1 PhD Student of Curriculum Development, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational and Psychology, University of Shiraz, Shiraz
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Educational and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Educational and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Passive defense educational development is growing in the world. Each country implemented it according to their educational needs and social context, in a special framework. The main purpose of this study was a comparative study between Iran, USA, UK, Russia and Australia passive defense education curriculum. This research is developed based on the sequential exploratory mixed method that has been implemented in two phases: qualitative and quantitative. The qualitative part established based thecase study and in the quantitative part used confirmatory factor analysis and descriptive methods. At first passive defense education curriculum was developed based on Klein's curriculum elements and validated. Then according to the available information, the elements of the educational curriculum were compared. The results showed that the curriculum includes crisis prevention, introduction to disaster aid in training resources, book and videos on learning activities, practices in teaching methods, method of a master apprentice in group learners, physical ability in evaluation method, and practical evaluation in a predetermined time with the highest frequency rates.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • education
  • Passive defense