کاهش خطر‌پذیری ناشی از آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت با استفاده از سامانه‌ی هوشمند ساختمان BMS در ساختمان‌های اداری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

حفظ و پایداری ادارات به‌عنوان بخشی از ساختار مدیریتی و اجرایی کشور  اهمیت بسیار زیادی دارد و در عین حال، در معرض دایمی تهدیدات انسان‌ساخت مختلف هستند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در کاهش آسیب‌پذیری ناشی از تهدیدات، نیاز به پیشرفت در ملاحظات پدافند غیرعامل برای کاهش تلفات بیش ‌از پیش احساس می‌شود. این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه، ابتدا به ارزیابی خطر‌پذیری ساختمان اداری  سپس به معرفی و بررسی BMS در بخش‌های مختلف معماری، الکتریکی و مکانیکی ساختمان می‌پردازد. ارزیابی خطر‌پذیری و اولویت‌بندی زیرسامانه‌ی‌های BMS از مهم‌ترین داده‌های کیفی است که در تهیه پرسشنامه‌ی تحقیق استفاده‌ شده است. برای تحلیل داده‌ها از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و نرم‌افزار Super Decisions  و نرم‌افزار SPSS نیز به‌عنوان ابزار پردازش اطلاعات مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش اولویت‌بندی زیرسامانه‌ی‌های سامانه‌ی‌ هوشمند ساختمان در بخش معماری یک ساختمان اداری با اهمیت خیلی زیاد را به ترتیب پایش تردد، دوربین مداربسته، در هوشمند، نورپردازی داخلی و شیشه‌های هوشمند با توجه به شاخص‌های مهندسی ارزش نشان می‌دهد. با توجه به اولویت‌بندی سامانه‌ی‌های مذکور و با استفاده از آنها در بخش معماری ساختمان‌های اداری، ارزیابی خطر‌پذیری انجام‌ و آسیب‌پذیری و خطر‌پذیری دارایی‌های همان بخش از ساختمان با حالت  استفاده نکردن از BMS مقایسه شد که در نتایج حاصل، کاهش آسیب‌پذیری و خطر‌پذیری به‌صورت نمودار کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reduction the risk of vulnerability to man-made threats in the official building by using management building systems (BMS)

نویسندگان [English]

  • Jalal nakhaei 1
  • Hassan piri 2
1 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad university-Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 M.A student of Passive defence Eng, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Keeping offices as a part of the administrative structure of the country is a very serious matter which often exposes to the various man-made threats. Due to the advancement of technology and its impact on reducing the vulnerability of threats to reduce the loss, progress in passive defense considerations is significant. This research is based on descriptive - analytical method and academic study survey. And besides, it is made of risk assessment office building and introducing and monitoring BMS in different part of architectural, electrical and mechanical building deals. Risk assessment and BMS sub-systems priorities are the most introduction data qualities that have been used in research questionnaires. Analytical network process (ANP) and Super Decisions software used processing device. In The results, index value classifies the sub-systems in the designing of an important office building with an intelligent building system in order of traffic control, surveillance cameras, smart doors, smart lighting and glass.  According to priority, the risk assessment and vulnerability architectural building assets risk, compared with un-enhanced buildings with the BMS and this result is illustrated in the risk charts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • the threats from man-made
  • office building and BMS