دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی‌ مدیریت شهری کلان‌شهرهای امروزی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل جزء ضروری‌ترین نیازهای برنامه‌ریزی شهرهاست که می‌تواند خسارات  ناشی از وقوع بحران‌ها و بلاهای طبیعی را کاهش دهد. هدف این تحقیق ارائه‌ی راهبردهای مناسب در مدیریت بحران کلان‌شهر رشت با رویکرد پدافند غیرعامل برای کمک به مدیران و برنامه‌ریزان در پیشگیری و واپایش بحران‌هاست. بنابراین، راهبردهای مناسب در حوزه‌ی‌ مدیریت شهری کلان‌شهر رشت با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در مرتبط با مدیریت بحران با توجه به آسیب‌پذیر بودن رشت تعریف شد. سپس با طراحی پرسش‌نامه و نظرخواهی از 10 خبره آگاه به موضوع پژوهش، میزان اهمیت هر یک از عوامل SWOT و راهبردها برای برنامه‌ریزی با روش‌های MCDM تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که  نبود هماهنگی برنامه و تمهیدات ستادهای مدیریت بحران مهم‌ترین عامل در مدیریت بحران محسوب می‌شود و راهبرد طرح جامع ایمن‌سازی شهر در مقابل بحران‌ها برای برنامه‌ریزی در حوزه‌ی مدیریت شهری می‌تواند بسیار کارامد باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Crisis management planning in urban management with a passive defense approach and using SWOT or MCDM techniques

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Modiri 1
  • Shahryar Nosrati 2
  • Hamed Karimi Shirazi 3

1 Assistant Professor , Department of Industrial Management, Islamic Azad University- South Tehran Branch, Tehran, iran.

2 PhD Student of political geography, Department of Geography, Islamic Azad University-Science and Research Branch, Tehran, iran.

3 Researcher, Young Researchers and Elite Club, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Urban management of today's metropolises depended on the crisis management planning. It is the most essential needs of urban planning in accordance with the principles of passive defense. It helps reduce damages due to crisis and natural disasters. The aim of this research is to offer suitable strategies in crisis management of Rasht Metropolis with a passive defense approach to help managers and planners prevent from crises. Therefore, suitable strategies of urban management of Rash Metropolis were defined by identifying the weaknesses، strengths، opportunities and threats in relation to the vulnerability of crisis management. Designing a questionnaire and surveying 10 experts aware of the subject of the research.  The importance of any SWOT factors and strategies was then determined to plan to use MCDM techniques. The results of the research showed that lack of coordination and provision of crisis management headquarters are the most important factors of crisis management and the comprehensive plan of protecting the city against a crisis for urban management planning can be very effective.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management Planning
  • Urban Management
  • Passive defense
  • SWOT
  • MCDM