دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد / دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد / دانشگاه صنعتی

3 استادیار / استادیار

4 دانشجوی دکتری / تربیت مدرس

چکیده

پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001 میلادی در ایالات متحده، بار دیگر محافل علمی به اهمیت توجه به مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی تأکید کردند. اگرچه در این حادثه، صنعت نفت مورد هدف قرار نگرفت، اما با این وجود، این صنعت به روشنی به‌دلیل توانایی بالقوه در ایجاد خسارات و تلفات سنگین، همواره، در معرض بحران‌های مختلف است. این تحقیق به ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی ناشی از سوانح انسان‌ساخت در جزایر نفتی می‌پردازد. تحقیق پیش رو، با معرفی سامانه‌ی ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی (سامانه‌ی جوشن) در صدد تغییر نگرش رایج درخصوص شیوه‌های ارزیابی ریسک ناشی از حملات نظامی، تروریستی و خرابکاری است. از این رو، هدف از ارزیابی ریسک امنیتی دارایی‌های جزیره ، بر دو بخش: 1. شناسایی مخاطرات امنیتی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های محتمل در مواجهه با دارایی‌های هدف و 2. اقدامات متقابل در برابر تهدیدها در جهت حفاظت از عرصه‌ی عمومی، کارگران، سرمایه‌های ملی، محیط ‌زیست و شرکت نفت فلات قاره تقسیم می‌شود. مراحل پنج‌گانه‌ی مدل ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی عبارتند از: مشخصات دارایی‌ها، ارزیابی تهدید، تحلیل آسیب‌پذیری، ارزیابی ریسک و اقدامات متقابل. از سویی، در این تحقیق از نرم‌افزار بومی ارزیایی آسیب‌پذیری امنیتی (جوشن پرو) بدین منظور استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Presentation of Security Vulnerability Assessment in oil industry Case study: Marine Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Jamshidi 1
  • Ali Alidoosti 2
  • Saeed Givehchi 3
  • Roozbeh Rajabi 4

چکیده [English]

After the 9.11 disaster inNew York, we have become more aware of the catastrophic threats in our communities. While the 9.11 disaster was not directed toward the oil industry, chemical facilities may pose an attractive target for terrorism, with the purpose of using the effective physical and chemical properties to cause mass casualties, property damage, and economic or environmental impacts. This study focuses on assessing the security risk of the Man-made Disasters for critical assets in the oil industry. This research modifies conventional risk assessment methods for including terrorism and sabotage scenarios by Joshan model. The objective of this risk assessment is to identify security hazards, threats and vulnerabilities facing each target asset, and to find the adequate countermeasures to protect the public, workers, national interest, environment, and companies. This model includes five steps: asset characterization, threat assessment, vulnerability analysis, risk assessment and new countermeasures. Therefore, Joshan-Pro is introduced in order to security vulnerability assessment for critical asset protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joshan
  • Security Risk Assessment
  • Joshan-Pro
  • Marine Oil Industry