برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش¬آموخته¬ی/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بافت‌های تاریخی جزئی از سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند و حکم اندوخته‌هایی متراکم را دارند. این بافت‌ها همراه با گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی، شیوه‌های اندیشیدن و زیستن گذشتگان، در گذر زمان در برابر وقوع حوادث و بحران‌ها به‌ویژه بحران‌ها و بلایای طبیعی مانند زلزله بسیار ناپایدار و آسیب‌پذیر گشته‌اند. از این رو توجه به مسئله‌ی مدیریت بحران و شناخت و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت بحران در این بافت‌ها دارای ضرورتی ویژه است. در این پژوهش با استفاده از مدلSWOT  به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش‌روی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد پرداخته شده، و راهبردهایی جهت مدیریت بهینه و سریع بحران در این بافت، ارائه گردیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که توجه به مسئله‌ی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد به‌واسطه‌ی فراوانی ابنیه و آثار ارزشمند و بی‌نظیر فرهنگی، مذهبی و باستانی همچون زندان اسکندر، مسجد جامع و غیره باید همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل آن مطرح باشد. به‌طوری که کم‌توجهی و بی‌توجهی به آن می‌تواند ضمن ایجاد خسارات به آثار و ابنیه‌ی تاریخی صدمات و آسیب‌های جسمی و جانی فراوانی را در هنگام وقوع بحران‌هایی همچون زلزله به ساکنین بافت وارد سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategical planning for crisis management in Yazd's historical tissue by using SWOT

نویسندگان [English]

  • M.R. Rezaei 1
  • S.M. hosseini 2
  • H. Hakimi 3
1
2
3
چکیده [English]

Historical tissues represent an important part of Iranian cultural heritage and they can be considered as accumulated capitals. These tissues with social memories and the ways of thinking and living of our ancestors have become very unsustainable and vulnerable in face with natural disasters such as earthquake. Hence, it is necessary to pay serious attention in order to identify some opportunities and threats of crisis management with these tissues. This study was done to investigate some opportunities and threats of crisis management inYazd's historical tissues by using SWOT model towards finding some strategies for managing the crisis in optimal and effective ways. The results indicated that there are many valuable and unique historical and cultural monument and ancient inYazdsuch as Eskandar jail, Jamea mosque and thus, it should be paid serious attention to the problem of crisis management inYazd's historical tissues. According to the results of this study, being irresponsible with this dilemma not only will cause  damages to the  monument and historical buildings, but also it is dangerous for tissues' residents, particularly by occurrence of the natural crises like earthquake.  Although these tissues are very vulnerable during the crisis, they have some capacities which can be recruited in the process of crisis management and reducing the damages and indemnities   

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Historical Tissue
  • SWOT
  • Yazd city