مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری /تربیت مدرس

3 کارشناس /تربیت مدرس

چکیده

شهر تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از شهرهای در معرض خطر کشور ایران است. توجه به مدیریت بحران‌های احتمالی که شهر تهران را به‌طور بالقوه تهدید می‌کند از رسالت‌های اصلی مسئولین و دست‌اندرکاران عرصه‌های علمی، اجرایی و سیاست‌گذاری در این شهر محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از خسارت‌های مالی و جانی ناشی از فرو نشست زمین و نشست ساختمانی در زیرساخت‌ها و ساخت و سازهای شهر تهران شاهد بوده‌ایم. علت این امر را می‌توان وجود خاک‌های مسئله‌دار، سطح آب‌های زیرزمینی، ریزش میله‌ای و انباری چاه‌های دفع فاضلاب و قنات‌ها دانست. به این دلیل اخیراً به‌منظور جلوگیری از مخاطرات ناشی از این‌گونه حوادث، مطالعات ژئوتکنیک قبل از هر گونه ساخت و ساز در شهر تهران لازم‌الاجرا شده است. هدف از این مقاله تشریح ضرورت و نحوه‌ی انجام این مطالعات در ساخت و سازهای شهری به‌ویژه در شهر تهران است. سؤال اصلی تحقیق عبارت از این است که مطالعات ژئوتکنیکی چه نقشی در کاهش مخاطرات ناشی از نشست زمین در مناطق شهری می‌تواند داشته باشد. فرضیه‌ی تحقیق نیز عبارت از این است که میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش فرونشست زمین و نشست‌های ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد، مدارک و گزارش‌های موجود درخصوص بررسی‌های ژئوتکنیکی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معناداری میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش نشست‌های ساختمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Management in sinking of Buildings Case Study: The City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghvaee 1
  • Sakineh Maroofi 2
  • Masoumeh Rashtbari 3
چکیده [English]

Tehran is one of the high risk cities in natural and man-made disasters. This city due to its especial location and increasingly urban development position has an especial condition. Crisis management is the process by which an organization deals with a major event that threatens and harms the organization, its stakeholders, or the general public. There are the possibilities of incidence of many disasters in Iran particularly in Tehran such as sinking and subsiding ground in buildings. In order to prevent the impacts of these problems, conducting comprehensive investigation before any urban construction is important. Geotechnical studies are to be performed to obtain information on the physical properties of soil and rock around the site to design earth-works and foundations for proposed structures and for repairing of distress to earth-works and structures which may take place in special conditions. For Tehran like other places, geotechnical studies and buildings structural design have to be prepared before issuing any permission for construction process. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Ground Subsidence
  • Geotechnical Investigations
  • Tehran