دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
پیش‏بینی بزرگی زلزله‏ی گسل تبریز با استفاده از رگرسیون چند‏جمله‏ای
پیش‏بینی بزرگی زلزله‏ی گسل تبریز با استفاده از رگرسیون چند‏جمله‏ای

علی خیری؛ محمدعلی بالافر؛ بهزاد زمانی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 77-82

چکیده
  گسل تبریز یکی از گسل‏های فعال و خطرناک در ناحیه‏ی شمال غرب ایران است. این گسل از شمال شهر تبریز عبور کرده و شهرک‏هاى مختلفى را در معرض خطر قرار داده است؛ همچنین بخش اعظمى از ساکنان حاشیه‏نشین شهر ...  بیشتر