دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه ی الگویی در تحلیل و پهنه بندی سطح آسیب پذیری مناطق شهری در خطر سیلاب مطالعه ی موردی: مناطق 10 و 22 شهر تهران
ارائه ی الگویی در تحلیل و پهنه بندی سطح آسیب پذیری مناطق شهری در خطر سیلاب مطالعه ی موردی: مناطق 10 و 22 شهر تهران

خه بات درفشی؛ فاطمه عادلی؛ بهرام ملک محمدی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 5-16

چکیده
  آسیب پذیری ناشی از سیلاب متغیر و پیچیده است. شهری مانند تهران با تغییرات زیاد سطح اجتماعی - اقتصادی و کیفی زندگیدر نواحی مختلف و نیز تفاوت های ساختاری در بافت فیزیکی و کالبدی شهر، آسیب پذیری های جانی و ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R
تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R

نگار حامدی؛ علی اسماعیلی؛ حسن فرامرزی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 17-27

چکیده
  آتش سوزی جنگل عوارض جانبی زیادی بر روی عملکرد جنگل و زمین، مانند از دست دادن تنوع زیستی، کاهش ارزش اقتصادی جنگل هاو تغییرات آب و هوایی در مقیاس بزرگ دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه ی حاضر به بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی
مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی

امیرحسین آصفی؛ علی بزرگی امیری؛ وحیدرضا قضاوتی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 29-41

چکیده
  بحران ها از واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی بشر هستند. پیشرفت علوم و فناوری اگر چه می تواند به کاهش خسارات و تلفات تا حد زیادی کمک کند، با این وجود نمی تواند به طور کامل از وقوع آن جلوگیری کند یا خسارات مالی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب یک مجتمع تحقیقاتی صنعتی به روش (AHP)
انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب یک مجتمع تحقیقاتی صنعتی به روش (AHP)

پرویز جعفری فشارکی؛ محسن فروغی زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 43-52

چکیده
  پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منزله ی یک منبع آب غیرمتعارف می تواند در بسیاری از مصارف مورد استفاده قرار گیرد و برداشتبی رویه ی منابع آب با کیفیت را محدود نماید. پیش از طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران
ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران

زهرا جمشیدی؛ محمدیاسر رادان؛ محمد علی نکوئی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 53-68

چکیده
  پل ها یکی از عناصر کلیدی و راهبردی در شبکه ی حمل ونقل یک کشور هستند و از این رو، از اولین اهداف حملات انفجاری در زیرساخت های حمل و نقل هستند. انهدام پل ها در یک شبکه منجر به کاهش قابل توجه دسترسی و بروز تأخیر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مد لسازی مسئله ی تور پوششی در شرایط امدادرسانی برای مدیریت بحران
مد لسازی مسئله ی تور پوششی در شرایط امدادرسانی برای مدیریت بحران

حسین جمالی؛ مهدی بشیری

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 69-82

چکیده
  این مقاله به بررسی مکان یابی مراکز امدادرسانی افرادی که در یک ناحیه ی بحران زده قرار دارند، می پردازد و یک مدل سازی جدید برای آنارائه می دهد. در چنین وضعیتی به دلیل محدودیت امکانات، این امر که تیم امدادرسان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل تخصیص آسیب دیدگان در زلزله به بیمارستان ها با استفاده ا ز الگوریتم های فراابتکاری
مدل تخصیص آسیب دیدگان در زلزله به بیمارستان ها با استفاده ا ز الگوریتم های فراابتکاری

هادی پازوکی طرودی؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 83-100

چکیده
  امروزه بلایای طبیعی همواره جان انسان ها و اموال و دارایی های آن را مورد تهدید قرار می دهد. زنجیره ی تأمین امداد، چابک ترین وپویاترین زنجیره های تأمین است. درواقع، نقش محوری زنجیره ی تأمین امداد در واکنش ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی
شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی

سعید قنبری؛ سیاوش صلواتیان؛ علی‌اصغر کیا

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 101-114

چکیده
  تا ب آوری سازمانی و سنجش آن امروزه یک راهبرد سازمانی تلقی می شود، اما خبرگزاری های کشور ما علی رغم وجود مخاطرات گسترده یطبیعی در اطراف خود نگاهی به این مقوله ی راهبردی ندارند، چرا که اصولاً شاخص های قابل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی
شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی

سعید عزیزی؛ محمد مهدی رشیدی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 115-127

چکیده
  غالباً سازمان ها در کسب اهداف فردی و یا سازمانی با چالش های متفاوتی مواجه می شوند و در پی آن دچار بحران می گردند. بحران سبب بروزاختلال در سازمان می شود. مدیریت سازمان برای غلبه بر بحران نیازمند ابزار خاص ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان
ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان

نرگس نونژاد؛ الهام ناظمی؛ حمید صابری

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 129-140

چکیده
  امروزه بحران معنای مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر است. به طور قطع بدون مدیریت شهری تعریف شد ه و در اختیار نهادن امکانات غنی و متناسب با نیازها و مقتضیات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی میزان مهارت مدیریت بحران زلزله در بین مدیران محلی و خانوارهای روستایی مطالعه ی موردی: شهرستان قزوین
ارزیابی میزان مهارت مدیریت بحران زلزله در بین مدیران محلی و خانوارهای روستایی مطالعه ی موردی: شهرستان قزوین

مجید پریشان

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 141-155

چکیده
  مدیریت خطر زلزله در مناطق روستایی، علم، فن و یا هنر شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش به زلزله در چارچوب مؤلفه های مهارت،آ گاهی و دانش برای کاهش و یا حذف پیامدهای منفی و دستیابی به روند پایدار است. در بین ...  بیشتر