دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر بازه ‏ی زمانی زلزله بر شدت آسیب‏ پذیری ساختمان‏ های بتنی
تأثیر بازه ‏ی زمانی زلزله بر شدت آسیب‏ پذیری ساختمان‏ های بتنی

حمید صفاری؛ لیلا مجتهدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 5-16

چکیده
  بازه‏ی زمانی زلزله تأثیر بسزایی در مقدار خرابی سازه‏ها دارد. از این رو ضرورت دارد مطالعات دقیقی برای شناخت منابع لرزه‏ای با امکان تولید زلزله‏های با دوام زیاد در ایران انجام گیرد و تأثیرات دوام ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
راهبردهایی به منظور کاهش آسیب پذیری بافت های تاریخی در برابر زلزله مطالعه ی موردی: بافت تاریخی شهر یزد
راهبردهایی به منظور کاهش آسیب پذیری بافت های تاریخی در برابر زلزله مطالعه ی موردی: بافت تاریخی شهر یزد

محمد امجد؛ ایرج[ سلطانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 17-32

چکیده
  این پژوهش با تدوین معیارها و شاخص های مؤثر در آسیب پذیری و مشخص نمودن نقاط آسیب پذیر در سطح بافت به دنبال تدوین راهبردهاییبرای پیشگیری و کاهش میزان خطرات احتمالی زلزله در بافت تاریخی شهر یزد است. شهر یزد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه ی مدل ارزیابی جامع آسیب پذیری پهنه های شهری به تفکیک لایه های تشکیل دهنده ی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل
ارائه ی مدل ارزیابی جامع آسیب پذیری پهنه های شهری به تفکیک لایه های تشکیل دهنده ی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل

آرزو علیخانی؛ اکرم برزگر بفرویی؛ حانیه نورالهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 33-46

چکیده
  ارزیابی و کاهش آسی بپذیری شهرها یکی از مهمترین الزامات طرهای پدافند غیرعامل است. با نگاه به شهر به مثابه ی سیستمی ازعناصر و اجزای به هم وابسته، لازمه ی ارزیابی آسیب پذیری شهری، بررسی همه جانبه ی اجزای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS
مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

عبدالرضا کاظمی نیا

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 47-59

چکیده
  کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله، به منزله ی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی، شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا، اولین گام، شناسایی مناطق ایمن شهری برای احداث مکا نهای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
چارچوب نظری برای تاب آوری مکانی در مواجهه با سانحه نمونه ی موردی: سیل 1366 تجریش
چارچوب نظری برای تاب آوری مکانی در مواجهه با سانحه نمونه ی موردی: سیل 1366 تجریش

زهیر متکی؛ فاطمه موقر

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 61-75

چکیده
  سوانح همواره موجب تحولات جدی در سکونتگاه های انسانی می شوند. این تغییرات که عمدتاً به شکل خسارات محسوس و نامحسوس بروز می کند طیف وسیعی از شرایط استقرار انسان ها را مورد آسیب قرار می دهد. سکونتگاه های تاب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی
ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 77-95

چکیده
  پیشرفت های چشمگیر در تولید تسلیحات مدرن در سال های اخیر سبب شده که الگو و ماهیت جنگ ها به طور کلی تغییر یابد وامروزه دشمنان اصلی کشور، انگیزه ی بالایی برای حمله به مراکز ثقل و زیرساخت های حیاتی داشته باشند. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی
زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی

مجتبی نوری؛ عمران محمدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 97-111

چکیده
  عدم قطعیت ها در جهان پیچیده ی امروزی جزء جدایی ناپذیر مسائل روزمره هستند. با در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها در مسائل واقعی،می توان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست یافت. شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

سید محمد مهدی بنی حسینی؛ وحید برادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که رخداد آنها عمدتاً اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی است، برنامه ریزی و آمادگیقبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای دارد. ...  بیشتر