دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل
ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل

مصطفی رامندی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ عباس طلوعی اشلقی

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، صفحه 5-23

چکیده
  هم راستا قراردادن کلیه امور، فرایندها و فعالیت‌ها با جامعه اطلاعاتی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به نوعی حرکت بسوی حاکمیت فناوری اطلاعات است. دولت الکترونیک از جمله الزامات اساسی جامعه اطلاعاتی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، صفحه 25-33

چکیده
  در شرایط عدم اطمینان و ناپایدار فضای رقابتی عصر حاضر، مهمترین وظیفه مدیران برای حفظ و افزایش سرمایه های فکری و دارایی مشهود کسب و کار و برتری از رقبایشان، تصمیم گیری صحیح و بموقع می باشد. پیاده سازی سیستم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت
استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت

محمد جعفر تارخ؛ حسین معین زاد؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، صفحه 35-47

چکیده
  طبق بررسی ادبیات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات، تا سال 2040، تعداد 65 فناوری اطلاعات سلامت  (HIT[1]) وجود خواهد داشت. سوابق پیشین نشان می دهد که پیاده سازی این فناوری ها با ریسک و محدودیت هایی از نقطه نظر زمان، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند
تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، صفحه 49-59

چکیده
  در سالهای اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جمع آوری حجم بالای داده ها توسط سامانه های مورد استفاده، ضرورت حرکت از دولت الکترونیک به سوی دولت هوشمند مورد تاکید قرار گرفته است. در حال حاضر، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل پلتفرم داده بزرگ و نقش آن در کیفیت داده و هوشمندی کسب و کار
مدل پلتفرم داده بزرگ و نقش آن در کیفیت داده و هوشمندی کسب و کار

نجمه ملایی؛ عباس طهماسبی

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، صفحه 61-72

چکیده
  هوش کسب و کار به استناد پایگاه‌های ذخیره‌سازی داده‌ها و تحلیل آن به تصمیم‌گیری در فعالیت‌های هوشمند تجاری و کسب و کار کمک می‌کند. در این پژوهش «فناوری‌های داده بزرگ» به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های ...  بیشتر