دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم
مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

محمد احسانی فر؛ نیما همتا؛ مهرانگیز عبدالهیان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 5-12

چکیده
  کمبود منابع آب یکی از مهم ترین چال شهای حیاتی برای اغلب کشورهای جهان است. حدود 0.5 میلیون نفر در شهر اراک، مرکزاستان مرکزی، زندگی می کنند. به علت افزایش تقاضا و کمبود آب در سا لهای اخیر و به دلیل تغییر اقلیم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی

حسین محمدی؛ کاظم نصیری کاشانی؛ سحر ملکی؛ هما رستمی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 13-26

چکیده
  خشک شدن دریاچه ی ارومیه عوارض جبران ناپذیری بر محیط زیست منطقه خواهد داشت. در این پژوهش با توجه به ضرورتمسئله، پس از مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه، مدلی مفهومی با ساختار شبکه ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت داوطلبان در زنجیره ی تأمین و لجستیک بحران
رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت داوطلبان در زنجیره ی تأمین و لجستیک بحران

محمدعلی فرقانی؛ مریم پیراسته‌فر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 27-42

چکیده
  یکی از مهم ترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بروز بلایای طبیعی مؤثر است، بود و نبودسیستم مدیریت بحران کارا است که همواره در این سیستم داوطلبان حاضر به منزله ی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله مطالعه ی موردی: شهر کرمان
تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله مطالعه ی موردی: شهر کرمان

محمدرضا رضایی؛ محبوبه نوری

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 43-56

چکیده
  سوانح طبیعی یکی از موضوعاتی است که امروزه بیشتر شهرهای جهان با آن مواجه اند. کشور ایران نیز به علت موقعیت جغرافیاییخود به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی به خصوص زلزله مواجه بوده است که این امر لزوم به کارگیری ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح
چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح

مهرداد نیازی شش نرمی؛ رسول کریمی طاهر؛ مسعود ربانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 57-72

چکیده
  هرساله در سراسر جهان حدود 70 هزار نفر از مردم کشته می شوند و نزدیک به 200 میلیون نفر تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسانی قرار می گیرند. ازاین رو،مدیریت بحران و به طور ویژه مدیریت کارا و مؤثر فعالیت های لجستیک ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران
امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران

هادی مختاری؛ زهرا قربانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 73-87

چکیده
  موفقیت در مدیریت بحران زمانی محقق می شود که سازمانها، آمادگی هرچه بیشتر به همراه پیشگیری لازم را مورد نظر قرار دهند. اینامر نیاز به آشنایی و استفاده ی هرچه بیشتر سازمانها از اصول مدیریت و به طور خاص مدیریت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان
راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 89-98

چکیده
  برنامه ریزی راهبردهای مفید و پایدار، یکی از مهم ترین اهداف سازمان ها برای دفاع از سیستم های حساس است. در این تحقیق،مدل سازی برای بهینه یابی سرمایه گذاری دفاع و حمله ی سیستم های پیچیده در نظر گرفته شده ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر
بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 99-108

چکیده
  کشور ایران یکی از کشورهای حادثه خیز دنیا است که به طور میانگین هر هفته یک بار زلزله ی بالای 3 ریشتر را تجربه می کند. اگر چه زلزله یکحادثه ی طبیعی است، اما به سبب آثار اجتماعی گوناگونی که دارد به یک موضوع ...  بیشتر