دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
مدل سازی ریاضی دوهدفه برای مسئله مکا نیابی -مکان یابی مجدد تسهیلات بیمارستانی سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت و بحران
مدل سازی ریاضی دوهدفه برای مسئله مکا نیابی -مکان یابی مجدد تسهیلات بیمارستانی سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت و بحران

رضا توکلی مقدم؛ محمدرضا کرزه‌بر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 5-16

چکیده
  با توجه به گسترش مناطق شهری، تغییرات جمعیتی و اینکه تسهیلات موجود طی سال های گذشته و به تدریج مکا نیابی شد ه اند، این نیاز به وجود می آید که همه تسهیلات موجود تحت بررسی دوباره قرار گرفته و در صورت نیاز ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل و بررسی زمین لغزش پاهلت
تحلیل و بررسی زمین لغزش پاهلت

علی ویسکرمی؛ حسین نوفرستی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 17-27

چکیده
  حرکت در شیب­ ها تحت اثر جریان ­ها، زمین‌لغزش­ ها و واژگونی ­ها پدیده­ هایی هستند که در شیب­ های طبیعی و مصنوعی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب به وقوع می­ پیوندند. به همین منظور برای مقابله ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طراحی شبکه توزیع پایدار کالاهای اضطراری در لجستیک امداد بلایا با درنظرگرفتن هزینه محرومیت با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه‌ موردی: سیل 1397 شهرستان ساری)
طراحی شبکه توزیع پایدار کالاهای اضطراری در لجستیک امداد بلایا با درنظرگرفتن هزینه محرومیت با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه‌ موردی: سیل 1397 شهرستان ساری)

مهدی مدیری؛ سمیرا حسن زاده؛ محمد اسکندری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 29-47

چکیده
  سوانح طبیعی در مقیاس بزرگ بارها رخ‌داده و منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شده است. به عبارتی سوانح طبیعی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌ شوند. اخیراً مدل‌ سازی پایدار لجستیک امداد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
برآورد احتمال انسداد مسیر در شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم بیزی (مطالعه موردی: شهر بابل)
برآورد احتمال انسداد مسیر در شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم بیزی (مطالعه موردی: شهر بابل)

حمیدرضا توکلی؛ میثم مغیثی؛ الناز پیغاله

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 49-66

چکیده
  برنامه ­ریزان مدیریت بحران برای مناطق مستعد وقوع سوانح طبیعی به دنبال تصمیم‌ گیری‌ هایی قبل و پس از وقوع خطر به منظور کاهش عواقب ناشی از وقوع آن و بازگرداندن هر چه سریع‌ تر شهر به حالت اولیه هستند. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی تاب‌آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک در برابر کاهش آب قابل دسترس (مطالعه موردی: روستای هرچگان)
ارزیابی تاب‌آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک در برابر کاهش آب قابل دسترس (مطالعه موردی: روستای هرچگان)

محمد رضا یزدانی؛ شهباز مهرابی؛ مهدی قربانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 67-80

چکیده
  خشک‌سالی و به دنبال آن بحران کم‌آبی از مهمترین بلایای طبیعی هستند که به دلیل دامنه وسیع­تر آن نسبت به دیگر بلایا پیچیدگی بیشتری دارند. به‌طوری که در یک دوره 7 ساله تا پایان فروردین سال 1395، 90 درصد جمعیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
توسعه الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل به منظور بهینه سازی دوسطحی مساله طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تأمین امداد و بلایا (مستخرج از رساله دکتری با همین عنوان)
توسعه الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل به منظور بهینه سازی دوسطحی مساله طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تأمین امداد و بلایا (مستخرج از رساله دکتری با همین عنوان)

انسیه تاکی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 81-96

چکیده
  در این تحقیق یک مدل ریاضی دوسطحی جدید به‌ منظور طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تأمین امداد و بلایا ارائه شده است. مدل سطح رهبر به مکان­یابی هاب‌ ها و تعیین وسایل نقلیه مورد استفاده می­ پردازد. تابع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل‌سازی و پهنه‌بندی زمین‌لغزش‌های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری 2 متغیره
مدل‌سازی و پهنه‌بندی زمین‌لغزش‌های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری 2 متغیره

ابوالقاسم امیراحمدی؛ جواد جمال آبادی؛ رفعت دانشفر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 97-127

چکیده
  منطقه مورد مطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناختی‌اش یکی از مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش است. در این پژوهش برای انتخاب مهم‌ترین عامل زمین‌لغزش در منطقه و همچنین میزان دخالت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

محمد پودینه؛ غلامرضا میری؛ محمودرضا انوری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 129-140

چکیده
  افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان­ های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن ویژگی مهم یک شهر تاب‌آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه‌جانبه است. هدف اصلی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)

جعفر مصری؛ محمد رضا شهرکی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 141-148

چکیده
  یکی از ارکان اصلی توسعه اشتغال و کسب‌وکار در هر کشور واحدهای صنعتی آن کشور هستند. موفقیت در احداث واحدهای صنعتی به سازوکارها و عوامل دیگری ازجمله شناسایی و ارزیابی ریسک‌ آن‌ها بستگی دارد. از این‌رو ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌های آموزشی در مدت زمان تخلیه اضطراری هنگام حوادث
بررسی نقش ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌های آموزشی در مدت زمان تخلیه اضطراری هنگام حوادث

علی خاکی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 149-161

چکیده
  جمعیت و تراکم زیاد انسانی در ساختمان مدارس سبب شده که اهمیت بررسی این فضاها از نظر تخلیه ایمن و فوری دانش ­آموزان در هنگام حادثه ضروری به نظر رسد. از این­ رو برای کاهش مدت‌زمان تخلیه در این­گونه فضاها ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران
الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران

منیژه احدیانی؛ امیدعلی مسعودی؛ سید محمد باقر ملائک؛ نسیم مجیدی قهرودی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 163-175

چکیده
  کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیت‌های خدمات مدرن هدایت می‌کند که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با ...  بیشتر