دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره استان گلستان
شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره استان گلستان

فرشاد پژوه؛ صنم کوهی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 5-20

چکیده
  بارش‌های سیل‌آسا به دلیل ناگهانی بودن آن خسارات سنگینی در بخش‌های مختلف تأسیسات زیربنایی، عمرانی و کشاورزی برای مناطق مختلف کشورمان به‌ویژه مناطق پربارش به بار می‌آورند. در پژوهش حاضر به شناسایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام
پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 21-30

چکیده
   امروزه عوامل مختلفی همچون رشد بی‌­رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه‌ها در کنار عوامل اقلیمی در مناطق شهری سبب گسترش سیلاب‌های شهری شده است. شهر ایلام هم از این شرایط مستثنی نیست؛ به‌طوری ...  بیشتر
مدل سازی ریاضی برای مسئله مکا نیابی-مسیریابی دو سطحی در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختلال
مدل سازی ریاضی برای مسئله مکا نیابی-مسیریابی دو سطحی در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختلال

ندا مشهدی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 31-46

چکیده
  مدیریت زنجیره تأمین غذایی به دلیل مقیاس بالایی آن در صنعت، مقدار اتلاف مواد غذایی در جهان و رابطه بین اتلاف مواد غذایی و سوء تغذیه جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. زنجیره تأمین مواد غذایی شامل تهیه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به بیمارستان‌های سیار در شرایط بحران با اولویت‌بندی مناطق
برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به بیمارستان‌های سیار در شرایط بحران با اولویت‌بندی مناطق

امین فرحبخش؛ پروانه سموئی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 47-56

چکیده
  یکی از مسائل بسیار مهم روز، حوادث و رخداد­های طبیعی و آثار شدید و مخرب جانی و مالی مربوط به آن­ها است. با توجه به این که در شرایط بحرانی زمان مورد نیاز برای خدمت­رسانی و ارسال کالاهای امدادی بسیار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1(
ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1(

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ منصوره یاراحمدی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 57-71

چکیده
  مخاطر‌ه‌های طبیعی چالشی اساسی در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی است. این‌گونه مخاطرات این ظرفیت را دارند که در نبود سیستم‌های کاهش خطر به سوانحی هولناک و ویران‌کننده برای اجتماعات بشری تبدیل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه

حامد فاضلی کبریا؛ ابوطالب شفقت؛ اکبر بهمنی؛ مینو کریمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 73-81

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمایه  اجتماعی بر تاب‌آوری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در برابر بلایای طبیعی (مورد مطالعه: کارکنان جمعیت سازمان هلال‌احمر شهر کرمانشاه) شکل گرفت. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
سنجش و پهنه بندی میزان تاب آوری کالبدی محات شهری در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه منطقه ١٢ تهران
سنجش و پهنه بندی میزان تاب آوری کالبدی محات شهری در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه منطقه ١٢ تهران

مسعود ژاله؛ فرزین چاره جو

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 83-99

چکیده
  شهرها به‌عنوان گسترده‌ترین ساخته دست بشر همواره در معرض بلایا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بوده‌اند. در این میان، زلزله اغلب تلفات جبران‌ناپذیری را بر این سکونتگاه‌ها و ساکنان آن تحمیل کرده که لازم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در سامانه فرماندهی حوادث مدارس مطالعه موردی مدارس شهرستان شهریار
مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در سامانه فرماندهی حوادث مدارس مطالعه موردی مدارس شهرستان شهریار

مجتبی رضایی؛ ناصر شمس کیا

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 101-112

چکیده
  مدارس به عنوان مراکز بااهمیت بالا همواره با مخاطرات جدی مواجه هستند. این مخاطرات که عمدتاً پس از بروز سانحه به شکل خسارات محسوس و نامحسوس ظاهر می‌شوند، قادر به ایجاد آسیب‌هایی در بدنه سخت و فضای نرم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون)
عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون)

علی فتاحی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ ابوالفضل دانایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 113-125

چکیده
  توانایی بالقوه رسانه‌ها در مدیریت بحران اجتماعی با ابزار ارتباط جمعی در سایه مدیریت درست در آنها و بر آنهاست که می‌تواند به صورت بالفعل درآید. بحران در صورت فقدان مدیریت درست می‌تواند آسیب‌های غیرقابل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه
تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه

ایوب پژوهان؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ علی عسگری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 127-139

چکیده
  پس از سوانح طبیعی یکی از مهمترین وجوه بازسازی، بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده و تداوم روند فعالیت آنهاست. با این حال هنگام وقوع سوانح طبیعی معمولاً توجه برنامه‌ریزان و متولیان امر بازسازی به ...  بیشتر