دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

* مقالات زیر مقالاتی هستند که توسط داوران و هیئت تحریریه پذیرفته شده‌اند و در حال انجام ویراستاری ادبی و لاتین هستند که بعد از أخذ تاییدیه از نویسنده مسئول به صفحه‌آرای نشریه تحویل داده خواهند شد.
* مقالات به محض اتمام کار در سایت منتشر خواهند شد. لطفاً پیگیری مجدد نفرمایید.
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی تاب‌آوری خط انتقال فاضلاب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروز‌بهرام
ارزیابی تاب‌آوری خط انتقال فاضلاب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروز‌بهرام

محمد ذوالفقاری؛ علی قنبری نسب؛ محمد علی نکوئی؛ سید محمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

چکیده
  تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در برابر حوادث، قبل، حین و پس از بحران برای پاسخ و ترمیم حادثه ضروری است. جنبه‌های بحرانی تاب‌آوری مانند برنامه‌ریزی برای شرایط خطرناک و درگیر شدن با محاسبه وابستگی درونی ...  بیشتر