دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

* مقالات زیر مقالاتی هستند که توسط داوران و هیئت تحریریه پذیرفته شده‌اند و در حال انجام ویراستاری ادبی و لاتین هستند که بعد از أخذ تاییدیه از نویسنده مسئول به صفحه‌آرای نشریه تحویل داده خواهند شد.
* مقالات به محض اتمام کار در سایت منتشر خواهند شد. لطفاً پیگیری مجدد نفرمایید.

مقاله علمی - پژوهشی

ارزیابی میزان فرونشست شهر ایذه و تحلیل عوامل مؤثر در وقوع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

سعید ملکی؛ اعظم ابراهیمی


تبیین مدل مفهومی مدیریت بحران در بازارهای تاریخی با استفاده از روش تحقیق آمیخته (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

حسین اسمعیلی سنگری؛ محمدجواد عباس زاده


یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای توزیع اقلام امدادرسانی در یک زنجیره تأمین بشردوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

رضا نریمانی؛ مجید معتمدی؛ حسین عموزاد خلیلی


طراحی الگویی جهت مدیریت اثربخش بحران در سازمان از طریق یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان‌های منتخب در اتاق مدیریت بحران اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

محمد عبدالمجید؛ سیدمحسن علامه؛ سیدعلی سیادت