موضوعات = ارزیابی آسیب پذیری
ارزیابی میزان فرونشست شهر ایذه و تحلیل عوامل مؤثر در وقوع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

سعید ملکی؛ اعظم ابراهیمی


بررسی و آسیب‌شناسی احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان و ارائه راهبردهای احیا

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 101-127

سیامک ظاهری؛ حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ مهدی زاهد غروی


نقش سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری شهروندان کرمانشاهی در دوره بحران کرونا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 78-94

هرمان علی پناه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران)

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 71-83

علی قنبری نسب؛ مهدی مدیری؛ مرضیه مشهدی؛ ابراهیم هاشمی فسایی؛ میعاد یاری


پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین