کلیدواژه‌ها = بحران اجتماعی
نقش سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری شهروندان کرمانشاهی در دوره بحران کرونا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 78-94

هرمان علی پناه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


تحلیل کیفی نقش فساد اداری در ایجاد بحران‌های اجتماعی: مورد مطالعه اعتراضات دی‌ماه 96 در شهرستان شهرکرد

دوره 10، ویژه نامه پدافند غیرعامل، اسفند 1400، صفحه 60-74

احمدرضا قربانی مرغملکی؛ رضا حسنوی؛ محمد اسکندری


عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-125

علی فتاحی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ ابوالفضل دانایی