کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
ارزیابی تهدیدات علیه دارایی‌های کلیدی حوزه انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه مطالعاتی: استان همدان

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 84-100

محمّدحسن عطائی کچوئی؛ مونا عبدی؛ فاطمه اسدی؛ مرتضی نجفی


شناسایی و اولویتبندی تهدیدات نیروگاه های برق حرارتی و ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل

دوره 11، ویژه نامه پدافند، اسفند 1401

حسین نوروستا؛ محمدیاسر رادان؛ محمدعلی نکوئی؛ محمد اسکندری


بررسی آگاهی مدیران بیمارستان‌های ارتش در سطح تهران در ارتباط با اصول پدافند غیرعامل

دوره 10، ویژه نامه پدافند غیرعامل، اسفند 1400، صفحه 7-14

سیمین تاج شریفی فر؛ حسن رضایی؛ مریم مرادی


بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافندغیرعامل مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، بهمن 1399، صفحه 5-19

ابوطالب شفقت؛ امین پاشایی هولاسو


ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل

دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، بهمن 1399، صفحه 85-98

علی قنبری نسب؛ حامد قلعه اصل؛ حامد نوری؛ جهان آقا غنی زاده؛ فیروز رنجبر


ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، شهریور 1398، صفحه 5-23

مصطفی رامندی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ عباس طلوعی اشلقی


احصای شاخص های آسیب پذیری مجموعه های صنعتی از منظر پدافند غیر عامل

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 83-90

محمد علی نکوئی؛ ژیلا حسینی نژاد؛ مهدی نوری؛ مهدی نصیبی؛ نیلوفر صادقی


کاربرد ارزیابی خطر‌پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه‌آهن

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، آبان 1394، صفحه 37-46

سعید قلی زاده؛ محمدعلی نکوئی؛ احسان فیضی


برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، آبان 1394، صفحه 87-96

رضا ناصری جهرمی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ مهدی کرباسیان؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏ سازی گزینه ‏ها مبتنی بر پروفایل (SSP)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 45-56

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی امیدی‌پور؛ مهدی مدیری؛ امیر بسطامی‌نیا


شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، بهمن 1393، صفحه 5-18

سعید امینی ورکی؛ مهدی مدیری؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی؛ علی قنبری نسب


طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 59-67

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جعفر کیا لاشکی؛ مجتبی امانی؛ رضا وریج کاظمی