دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران
الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران

منیژه احدیانی؛ امیدعلی مسعودی؛ سید محمد باقر ملائک؛ نسیم مجیدی قهرودی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 163-175

چکیده
  کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیت‌های خدمات مدرن هدایت می‌کند که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با ...  بیشتر