کلیدواژه‌ها = هوشمندی کسب و کار
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، شهریور 1398، صفحه 25-33

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی


مدل پلتفرم داده بزرگ و نقش آن در کیفیت داده و هوشمندی کسب و کار

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، شهریور 1398، صفحه 61-72

نجمه ملایی؛ عباس طهماسبی