دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
بررسی جایگاه بازاریابی مبتنی بر ‌رسانه‌های اجتماعی در بنگاه‌های کوچک و متوسط استان لرستان در شرایط بحران کرونا از دیدگاه مدیران و مالکان آن‌ها
بررسی جایگاه بازاریابی مبتنی بر ‌رسانه‌های اجتماعی در بنگاه‌های کوچک و متوسط استان لرستان در شرایط بحران کرونا از دیدگاه مدیران و مالکان آن‌ها

نگین بارانی بیرانوند؛ احسان گرجی چالسپاری

دوره 11، ویژه نامه کرونا ، اسفند 1401

چکیده
  همه‌گیری COVID-19 که بیش از دو سال است ادامه دارد، ما را به مطالعه و درک تجربه فعالیت‌های بازاریابی در SMEها در واقعیت جدید وادار می‌کند. دانش و مهارت در بازاریابی برای سازماندهی کار موثر سیستم های SMEها مورد ...  بیشتر