کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زلزله در استان بوشهر

دوره 11، ویژه نامه پدافند، اسفند 1401

مهیار مجیدی نیک؛ سعدی بیگلری


شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 47-55

جواد جمال آبادی؛ فرحناز صفری؛ علی برآبادی؛ مریم آل محمد


پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-30

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 47-54

امیر احمد امینیان؛ قدیر صیامی؛ کاظم تقی نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، بهمن 1393، صفحه 31-44

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی مدیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا حسنوی