دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها
مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها

شیرین علیزاده؛ رضا حسن زاده

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 33-43

چکیده
  بحران حادثه ای است که سبب آسیب، ویرانی، مرگ و رنج بشر و تخریب سلامت انسان هنگام حادثه و بعد از آن می شود. این حوادثبه طور طبیعی یا به وسیله بشر به طور ناگهانی به وجود می آیند. از بیشتر خسارت های بشری و خرابی ...  بیشتر
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

سید محمد مهدی بنی حسینی؛ وحید برادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که رخداد آنها عمدتاً اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی است، برنامه ریزی و آمادگیقبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای دارد. ...  بیشتر
مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران
مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

زهره رحمانی؛ عبدالستار صفائی؛ محمدمهدی پایدار

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 19-33

چکیده
  عملیات انتقال مصدومان و افراد آسیب دیده از مناطق حادثه دیده به بیمارستان ها و مراکز درمانی و توزیع کالاهای امدادی از فعالیت های اساسی لجستیک امداد بلایاست. برنامه ریزی صحیح لجستیک امداد در دوران طلایی ...  بیشتر