دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
تخصیص و زمان‌بندی واحدهای امداد در بلایای طبیعی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات
تخصیص و زمان‌بندی واحدهای امداد در بلایای طبیعی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات

سینا نیری؛ ابراهیم اسدی گنگرج؛ سعید امامی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 5-18

چکیده
  حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و سونامی هرساله خسارات جانی و مالی فراوانی به جای می گذارد. ازاین رو داشتن یک سیستم تصمیم گیری هوشمند برای مقابله با این حوادث ضروری به نظر می رسد. به منظور تخصیص و ...  بیشتر