کلیدواژه‌ها = زلزله
مدل‌سازی و پهنه‌بندی خطر زلزله با استفاده از مدل تاپسیس فازی(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 6-19

عقیل مددی؛ صیاد اصغری؛ زهرا زارعمند؛ احسان قلعه


ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زلزله در استان بوشهر

دوره 11، ویژه نامه پدافند، اسفند 1401

مهیار مجیدی نیک؛ سعدی بیگلری


مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 19-33

زهره رحمانی؛ عبدالستار صفائی؛ محمدمهدی پایدار


ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏ فرسوده‏ی شهر میناب در برابر زمین‏لرزه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-82

سیدعلی علوی؛ محمد ابراهیمی؛ بهمن نجف پور محمود آباد؛ عبدالله خالدی


تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 47-54

امیر احمد امینیان؛ قدیر صیامی؛ کاظم تقی نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 21-35

محمدعلی قنبری؛ بابک امیدوار


ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-77

ابراهیم‌زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ سید حیدر میرفخرالدینی


کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-15

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدمهدی خالصی؛ رضا بمانیان


نحوه ی محاسبه ی اثر برق در تجهیزات شبکه ی آب

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 17-33

مهرداد نعیمی؛ بابک امیدوار