کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
ارائه‏‏ی یک الگوی بهینه‏سازی برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-16

شایان توکلی؛ مسعود ربانی؛ علی بزرگی امیری


تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران مطالعه‏ی موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه‏خیز دیگر کشور

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 41-50

مصطفی آقاحسینی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ سید اکبر نیلی پور


تحلیل روابط بین‏ سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-37

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی


بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-15

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی


بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 37-46

کیومرث ناصری؛ سعید گیوه چی؛ مهناز نصرآبادی


ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-77

ابراهیم‌زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ سید حیدر میرفخرالدینی


ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 79-87

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ اسماعیل قجر؛ مهدی غلامعلی فرد


معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-24

کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان


تعیین و رتبه‌بندی تهدیدات انسان‌ساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاه‌های مترو

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 65-75

غلام‌رضا جلالی فراهانی؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی؛ مصطفی غضنفری؛ علی قنبری‌نسب


کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 15-25

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی


طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-57

معصومه زیب ارزانی؛ محمدعلی نکوئی؛ ابراهیم اسماعیلی؛ محمد زیدی بن عبد روزان


طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 59-67

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جعفر کیا لاشکی؛ مجتبی امانی؛ رضا وریج کاظمی


تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDMو تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 57-65

سیدعلی علوی؛ اسماعیل سالاروند؛ علی احمدآبادی؛ سعیده فرخی سیس؛ محمد رضا بسحاق


پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 67-76

کیومرث حبیبی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ زاهد یوسفی؛ مجتبی صفدر نژاد


بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 77-86

سید یعقوب حسینی؛ آنا دمنابی اصل


مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 23-33

علی اکبر تقوایی؛ سکینه معروفی؛ معصومه رشتبری


برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-44

محمدرضا رضایی؛ سید مصطفی حسینی؛ هادی حکیمی