کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نقش سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری شهروندان کرمانشاهی در دوره بحران کرونا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 78-94

هرمان علی پناه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


کنترل بحران کووید-19 با تاکید بر نوآوری های اجتماعی بر اساس مشارکت‌های مردمی

دوره 11، ویژه نامه کرونا، اسفند 1401

مهرناز معینیان؛ عباس خمسه؛ مازیار قاضوی