دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)

جعفر مصری؛ محمد رضا شهرکی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 141-148

چکیده
  یکی از ارکان اصلی توسعه اشتغال و کسب‌وکار در هر کشور واحدهای صنعتی آن کشور هستند. موفقیت در احداث واحدهای صنعتی به سازوکارها و عوامل دیگری ازجمله شناسایی و ارزیابی ریسک‌ آن‌ها بستگی دارد. از این‌رو ...  بیشتر
شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای
شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای

محمدرضا عدالت سروستانی؛ محمد رضا شهرکی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 69-82

چکیده
  باتوجه به تغییرات سریع و گسترده زنجیر هی تأمین، سازمان ها برای بقا در چرخه ی رقابت و برای اجرای مدیریت اثر بخش زنجیره تأمین می بایستفرآیند شناسایی و ارزیابی دقیق ریسک را انجام دهند. زنجیره تأمین شامل ...  بیشتر
مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تأمین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای
مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تأمین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای

محمدرضا عدالت سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 107-117

چکیده
  با توجه به تغییرات سریع و گسترده‏ی زنجیره ‏ی تأمین، سازمان‏ها برای بقا در چرخه‏ ی رقابت و به منظور اجرای مدیریت اثربخش زنجیره‏ ی تأمین باید فرآیند شناسایی و ارزیابی دقیق خطر را انجام دهند. در ...  بیشتر