نویسنده = مجید اونق
ارزیابی اثر سناریوی کاربری آمایشی در خطر و خسارت سیل حوضه‏ ی آبخیز سد بوستان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 133-143

زهرا پریسای؛ مجید اونق؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند


مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 89-99

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدّین


ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیده‌ی روانگرایی خاک

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 25-32

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ رئوف مصطفی‌زاده