دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقایسه‌ی ظرفیت‌های نظام ساختمانی LSF با ICF برای ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله
مقایسه‌ی ظرفیت‌های نظام ساختمانی LSF با ICF برای ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله

محمدرضا بمانیان؛ نجمه بختیاریان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 43-50

چکیده
  سکونت یافتن، امری ضروری برای انسان است؛ تا آنجا که گردانندگان جوامع مختلف تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن تسهیلات لازم، امکان دستیابی به آن را برای همگان فراهم کنند. این موضوع به هر شکل که مطرح گردد، نیازمند ...  بیشتر