دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
روندهای مؤثر بر مأموریت ودجا
روندهای مؤثر بر مأموریت ودجا

سیروس وثوقی؛ آرمین رجب پور

دوره 10، ویژه نامه پدافند غیرعامل ، اسفند 1400، ، صفحه 125-141

چکیده
  با توجه به تعریف مجدد و نوین بحران‌های ناگهانی (Abrupt Crisis) و بحران‌های تدریجی (Cumulative Crisis) باید نگرش مدیریت بحران هم به‌روزرسانی شود. رشد سریع فناوری‌ها و پیشرفت‌های قابل توجه در کلیه ابعاد زندگی بشر مؤید ...  بیشتر