دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر
بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-108

چکیده
  کشور ایران یکی از کشورهای حادثه خیز دنیا است که به طور میانگین هر هفته یک بار زلزله ی بالای 3 ریشتر را تجربه می کند. اگر چه زلزله یکحادثه ی طبیعی است، اما به سبب آثار اجتماعی گوناگونی که دارد به یک موضوع ...  بیشتر