نویسنده = محمدمهدی قوچانی خراسانی
تدوین استراتژی کلان داده در تحلیل شبکه های اجتماعی برای پیش‌بینی بحران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 77-91

ابراهیم محمودزاده؛ مهدی صحرایی؛ محمدمهدی قوچانی خراسانی