دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
اسامی داوران سال 1400 (به ترتیب حروف الفبا)
نام و نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی سمت / سازمان Publons
جعفر محمدیان دکترای تخصصی سایر بیوشیمی  
حسن آقابراتی دکترای تخصصی استادیار 0  
حمید رضا علی نژاد دکترای تخصصی سایر مدیریت صنعت  
رضا حسنوی دکترای تخصصی استاد دانشگاه مالک اشتر  
ژیلا حسینی نژاد کارشناسی ارشد سایر پژوهشگر، پژوهشکدۀ مدیریت بحران، مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
سهیل رمضانی دکترای تخصصی 0 فارغ التحصیل دکترای مهندسی زلزله phd از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
سید حسین میرزینلی یزدی دکترای تخصصی استادیار مسئول پژوهشکده سازه های امن/دانشگاه مالک اشتر  
شهاب قهرمانی #N/A #N/A #N/A  
علی قنبری نسب دکترای تخصصی استادیار رییس مرکز پژوهشی علوم و فناوری شهرسازی در مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران  
علیرضا آزموده اردلان دکترای تخصصی استاد استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران  
فیروز رنجبر دکترای تخصصی سایر پژوهشگر ارشد پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مجتبی عراقی زاده کارشناسی ارشد سایر دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
محمد اسکندری دکترای تخصصی استادیار استادیار، مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.  
محمد حسن عطائی کارشناسی ارشد سایر پژوهشگر- مجری پروژه  
محمد شیخ علیشاهی دکترای تخصصی 0 0  
محمد یزدانی نسب دکترای تخصصی سایر کارشناس  
محمدرضا زاهدی دکترای تخصصی استادیار دانشضگاه صنعتی مالک اشتر  
محمد علی نکوئی دکترای تخصصی سایر سایر/سایر  
محمدیاسر رادان دکترای تخصصی استادیار رئیس پژوهشکده عمران، عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران  
مرتضی فیروزی دکترای تخصصی استادیار پژوهشگر/پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز  
مسعود دارابی دکترای تخصصی سایر دانشگاه صنعتی مالک اشتر- بازرسی  
مهدی کرباسیان دکترای تخصصی استاد مدیر مرکز تحقیقات مهندسی صنایع  
مهدی مدیری دکترای تخصصی استاد عضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه  
مهدی نوری دکترای تخصصی سایر رییس مرکز مدیریت بحران  
مهناز میرزابراهیم طهرانی دکترای تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
هادی ذاکر دکترای تخصصی استادیار گروه زیرساخت -مجتمع پدافند